Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn
  2. Chủ nhiệm: TS Chu Hoàng Hà
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8113_371tr
  6. Số trang: 371
  7. Tóm tắt:

Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân lập, xác định, phân tích so sánh trình tự gen và đánh giá đa dạng di truyền số lượng lớn và một cách có hệ thống các chủng virus gây bệnh đốm vòng và bệnh tàn lụi. Nghiên cứu công nghệ RNAi ứng dụng trong tạo cây trồng kháng bệnh virus. Xây dựng quy trình Quy trình chuyển gen thông qua Agrobacterium cho đu đủ và cam quýt. Nghiên cứu cá phương pháp xác định bệnh PRSV và CTV.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396060