Get Adobe Flash player

Nghiên cứu quá trình phát sinh thủy triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình phát sinh thủy triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Ngọc Lâm
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Sinh hoc.A1
  6. Số trang: 396
  7. Tóm tắt:

Phân tích đặc điểm tự nhiên và KT-XH của tỉnh Bình Thuận. Giới thiệu kết quả khảo sát, đánh giá sự bùng phát mật độ vi tảo và sinh học các loài tảo có khả năng gây hại, ảnh hưởng của tảo nở hoa đến quần thể sinh vật biển. Phân tích các ảnh viễn thám để xác đinh thành phần chủ yếu liên quan đế tảo nở hoa. Giới thiệu kết quả xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo sớm thủy triều đỏ và các giải pháp giảm thiểu tác hại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396084