Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng quan tình hình nghiên cứu vi tảo biển độc hại ở vùng ven biển phía Bắc Vi

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng quan tình hình nghiên cứu vi tảo biển độc hại ở vùng ven biển phía Bắc Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Chu Văn Thuộc
  3. Cơ quan chủ trì: Phân Viện Hải dương học Hải Phòng
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A4
  6. Số trang: 23
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu thành phần loài và phân bố tảo độc hại ở vùng ven biển phía Bắc Việt Nam. Nêu một số dẫn liệu về ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, cường độ ánh sáng, độ mặn tới sự phát triển của tảo độc hại trong điều kiện phòng thí nghiệm. Bước đầu thăm dò ảnh hưởng của tảo độc hại tới một số động vật thuỷ sinh trong phòng thí nghiệm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396074