Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở m

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi thủy sản tập trung miền Bắc và Bắc Trung Bộ
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Minh Huyền
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A6
  6. Số trang: 96
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả tìm hiểu về biến động hàm lượng độc tố ASP trong ngao, trong vẹm xanh nuôi tại: Đồ Sơn - Hải Phòng, Cát Bà - Hải Phòng, Tiền Hải - Thái Bình và đầm Lăng Cô - Huế. So sánh khả năng tích luỹ độc tố ASP trong nội quan (gan, tuỵ) của ngao và vẹm xanh nuôi tại một số vùng trọng điểm miền Bắc. So sánh hàm lượng độc tố và độ an toàn thực phẩm trong thân mềm hai vỏ thuộc 3 vùng nói trên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396068