Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển Bình Đại -

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển Bình Đại - Bến Tre
  2. Chủ nhiệm: NCV Đỗ Thị Bích Lộc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A7
  6. Số trang: 51
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu điều kiện tự nhiên, khu hệ thực vật phiêu sinh, mối quan hệ giữa sự phát triển tảo độc hại với các yếu tố môi trường, độc tố tảo và những loài tảo có khả năng ảnh hưởng ở vùng ven biển Bình Đại. Phần phụ lục giới thiệu thành phần loài tảo, loài tảo độc hại, loài tảo bám v.v... ở vùng ven biển Bình Đại - Bến Tre.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396088