Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Nghiên cứu phân loại một số loài tảo độc hại bằng kính hiển vi điện tử

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Nghiên cứu phân loại một số loài tảo độc hại bằng kính hiển vi điện tử
  2. Chủ nhiệm: TS Chu Văn Thuộc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A8
  6. Số trang: 25
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu một số loài tảo độc hại bằng kính hiển vi điện tử như: lớp tảo giáp - dinophyceae và lớp tảo silic-bacillariophyceae.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396048