Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thực vật phù du đầm Nha Phu, Khánh Hoà

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thực vật phù du đầm Nha Phu, Khánh Hoà
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Ngọc Lâm
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A9
  6. Số trang: 55
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu tảo độc hại trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả so sánh sự biến đổi các điều kiện môi trường giữa các trạm, biến đổi các điều kiện môi trường theo thời gian, biến đổi các muối dinh dưỡng, cấu trúc xã thực vật phù du và sự xuất hiện các loài tảo độc hại. Phần phụ lục giới thiệu biến đổi hàm lượng trung bình của một số điều kiện môi trường của muối dinh dưỡng, phân bố thành phần loài thực vật phù du và hình ảnh về tảo độc hại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396098