Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thành phần độc tố ASP và PSP trong vi tảo biển tự nhiên tại khu vực nuôi trồng t

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thành phần độc tố ASP và PSP trong vi tảo biển tự nhiên tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản Đồ Sơn và Cát Bà, Hải Phòng
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Minh Huyền
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A10
  6. Số trang: 124
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả tìm hiểu biến động hàm lượng độc tố ASP và PSP trong nước biển thu tại khu vực nuôi ngao và tại các lồng nuôi vẹm xanh tại Đồ Sơn-Hải Phòng và Cát Bà-Hải Phòng. So sánh hàm lượng độc tố ASP và khả năng sản sinh độc tố tảo trong vi tảo phù du sống tự nhiên tại 2 vùng nói trên. So sánh hàm lượng độc tố và khả năng tích luỹ độc tố vi tảo từ tảo đến thân mềm hai vỏ thuộc hai vùng trên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396036