Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Nghiên cứu sự xuất hiện và phân bố vi tảo, tảo độc hại ở Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Nghiên cứu sự xuất hiện và phân bố vi tảo, tảo độc hại ở Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
  2. Chủ nhiệm: Tôn Thất Pháp
  3. Cơ quan chủ trì: Trạm nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường Đầm Phá (Slarmes)
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A12
  6. Số trang: 168
  7. Tóm tắt:

Trình bày vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu, nhiệt độ, chế độ mưa và độ ẩm ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu kết quả nghiên cứu thành phần loài, danh mục thành phần loài vi tảo, phân bố và tảo phù du có khả năng gây hại ở đầm Lăng Cô.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396054