Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của tảo độc hại

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của tảo độc hại các vùng nuôi trồng hải sản tập trung ven biển
  2. Chủ nhiệm: TS Chu Văn Thuộc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A13
  6. Số trang: 42
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu một số bài học kinh nghiệm về các biện pháp quản lý và giám sát tảo độc hại trên thế giới và tình hình quan trắc, giám sát tảo độc hại ở Việt Nam. Đề xuất một số ý kiến về biện pháp quản lý tảo độc hại trong các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396040