Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Các nghiên cứu về tảo độc hại trong vùng biển Khánh Hoà

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Các nghiên cứu về tảo độc hại trong vùng biển Khánh Hoà
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Ngọc Lâm
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học Nha Trang
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A15
  6. Số trang: 25
  7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu về tảo độc hại trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả nghiên cứu tảo độc hại trong vùng biển Khánh Hoà về: biến đổi mùa vụ của thực vật phù du và thành phần loài tảo độc hại, các sự kiện nở hoa của vi tảo, phân bố tảo độc hại trong thuỷ vực Khánh Hoà và biến đổi mật độ tế bào và sinh khối.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

404273