Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng quan về nghiên cứu tảo độc hại ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng quan về nghiên cứu tảo độc hại ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Ngọc Lâm
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A16
  6. Số trang: 150
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu tình hình nghiên cứu tảo phù du nói chung và tảo độc hại nói riêng ở đầm Lăng Cô. Đưa ra danh mục các loài tảo silic và tảo Giáp phù du ở đầm Lăng Cô (đến thời điểm 2004).

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396056