Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng hợp kết quả nghiên cứu tảo độc hại tại một số vùng nuôi trồng thuỷ sản trọn

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng hợp kết quả nghiên cứu tảo độc hại tại một số vùng nuôi trồng thuỷ sản trọng điểm ven biển miền Bắc
  2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Nguyên
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A17
  6. Số trang: 17
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu thành phần loài tảo gây hại, biến động mật độ nhóm sinh độc tố ASP, hàm lượng độc tố ASP, biến động mật độ những loài sinh độc tố DSP, hàm lượng độc tố DSP, mật độ những loài sinh độc tố PSP, hàm lượng độc tố PSP và một số loài tảo gây hại khác.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396021