Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự phát triển của tảo silic Pseudo-

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự phát triển của tảo silic Pseudo-nitzschia pungens trong điều kiện phòng thí nghiệm
  2. Chủ nhiệm: Phạm Thế Thư
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A18
  6. Số trang: 46
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả phân lập, nuôi thành công một số loài tảo silic và sự phát triển của vi tảo. Đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng, độ mặn, nhiệt độ và muối dinh dưỡng tới sự phát triển của loài tảo P. pungens. Đưa ra một vài nhận định về một số yếu tố môi trường chính có ảnh hưởng tới sự phát triển của tảo.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396090