Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thành phần loài, phân bố và biến động của nhóm tảo độc, tảo gây hại (khu vực v

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thành phần loài, phân bố và biến động của nhóm tảo độc, tảo gây hại (khu vực ven biển Thái Bình, năm 2004 – 2005)
  2. Chủ nhiệm: Lê Thanh Tùng
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A19
  6. Số trang: 152
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu thành phần loài tảo độc hại ghi nhận tại khu vực ven biển Thái Bình, biến động thành phần loài tảo gây độc, gây hại và các nhóm loài có khả năng gây độc, gây hại. Phần phụ lục giới thiệu danh mục loài tảo độc hại ở vùng nuôi ngao tập trung Tiền Hải-Thái Bình và danh mục một số loài tảo độc, tảo gây hại tại khu vực ven biển Thái Bình.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396072