Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản Cần Giờ - thành phố

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh
  2. Chủ nhiệm: NCV Đỗ Thị Bích Lộc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A20
  6. Số trang: 30
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, khu hệ thực vật phiêu sinh, mối quan hệ giữa sự phát triển tảo độc hại với các yếu tố môi trường, độc tố của tảo và những loài tảo có khả năng ảnh hưởng ở vùng ven biển Cần Giờ. Phần phụ lục giới thiệu thành phần loài tảo, loài tảo độc, loài tảo bám v.v... vùng ven biển Cần Giờ.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396046