Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: - Một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều kiện phòng thí

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: - Một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều kiện phòng thí nghiệm
  2. Chủ nhiệm: TS Trần Văn Tựa
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ môi trường
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A21
  6. Số trang: 34
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu một số đặc điểm hình thái tế bào tảo, chọn môi trường thích hợp cho nuôi tảo. Đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng, ảnh hưởng của độ muối, ảnh hưởng của nồng độ N-NO3 lên sinh trưởng của tảo và kết quả thử độc tính trên Artemia salina.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396064