Get Adobe Flash player

Nghiên cứu ứng dụng qui trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc sinh máu sử dụng cho ghép tủy đồng loài

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng qui trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc sinh máu sử dụng cho ghép tủy đồng loài
  2. Chủ nhiệm: Đỗ Trung Phấn, GS.TSKH
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Sinh hoc.A22
  6. Số trang: 119
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng quy trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc máu ngoại vi huy động, tủy xương, máu cuống rốn sử dụng cho ghép tế bào gốc đồng loài. Đánh giá kết quả bảo quản dài ngày tế bào gốc ở nhiệt độ -196oC.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396087