Get Adobe Flash player

Sản xuất thử nghiệm vác xin vô hoạt phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm ở thỏ

  1. Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm vác xin vô hoạt phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm ở thỏ
  2. Chủ nhiệm: TS Trần Thị Liên
  3. Cơ quan chủ trì: Xí nghiệp Thuốc thú y TW
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Sinh hoc.A28
  6. Số trang: 26
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu hoàn thiện và ổn định các quy định về giống virus, quy trình sản xuất vác xin, quy trình kiểm nghiệm vác xin, quy trình sử dụng và bảo quản vác xin vô hoạt phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm ở thỏ.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396037