Get Adobe Flash player

Nghiên cứu hiệu quả điều trị lơxêmi cấp tiền tủy bằng atra và arsenic trioside tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả điều trị lơxêmi cấp tiền tủy bằng atra và arsenic trioside tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương
  2. Chủ nhiệm: Đỗ Trung Phấn, GS.TSKH
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Sinh hoc.A29
  6. Số trang: 148
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm có giá trị chẩn đoán APL (Acute promyelocytic leukemia). Nghiên cứu hiệu quả điều trị APL của ATRA và As2O3, theo dõi tác dụng phụ và chất lượng sống của bệnh nhân trên 5 năm lui bệnh hoàn toàn.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396026