Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Thực vật phù du và tảo độc hại ở khu vực nuôi nghêu Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh)

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Thực vật phù du và tảo độc hại ở khu vực nuôi nghêu Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) và Bình Đại (Bến Tre)
  2. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Bích Lộc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A37
  6. Số trang: 29
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu biểu phân tích mẫu thực vật phù du, thành phần loài thực vật phiêu sinh và số lượng của tảo độc ở vùng nuôi nghêu Cần Giờ và Bình Đại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396025