Get Adobe Flash player

Nghiên cứu thay thế chủng Nakayama bằng chủng Beijing-1 trong sản xuất văcxin viêm não Nhật Bản

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu thay thế chủng Nakayama bằng chủng Beijing-1 trong sản xuất văcxin viêm não Nhật Bản
  2. Chủ nhiệm: GS TS Huỳnh Phương Liên
  3. Cơ quan chủ trì: Cty vắcxin và Sinh phẩm số 1
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A40
  6. Số trang: 141
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả xây dựng quy trình chế tạo chủng gốc và chủng sản xuất; quy trình công nghệ sản xuất văcxin viêm não Nhật Bản (VNNB) từ chủng Beijing-1. Giới thiệu kết quả kiểm tra thành phần hoá học của 6 loại văcxin VNNB sản xuất thử nghiệm từ chủng Beijing-1, kết quả kiểm tra hình thái trên kính hiển vi điện tử JEM 1010, kết quả kiểm tra tính an toàn và công hiệu của 6 loạt văcxin thử nghiệm và kết quả đánh giá tính bền vững của văcxin VNNB. Thử nghiệm lâm sàng, đánh giá tính an toàn và đáp ứng miễn dịch của văcxin VNNB sản xuất từ chủng Beijing-1.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396063