Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Bước đầu nghiên cứu cơ chế gây hại của tảo độc và tảo gây hại

  1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Bước đầu nghiên cứu cơ chế gây hại của tảo độc và tảo gây hại
  2. Chủ nhiệm: TS Chu Văn Thuộc
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A14
  6. Số trang: 25
  7. Tóm tắt:

Trình bày một số điều kiện bùng phát mật độ tảo độc hại trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu khả năng sản sinh, tích luỹ độc tố tảo trong thực vật phù du biển tự nhiên, trong tảo độc và trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ và tác hại của tảo độc tới môi trường và các loài thuỷ sinh vật.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396065