Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC SINH HỌC (Cập nhật 17/12/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Sinh học

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email huynd@skhcn.binhthuan.gov.vn

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
 1 Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng men ủ vi sinh để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại ĐắkLắk Nghiêm Thị Minh Thu, KS. 2009 7967_140tr 140
Nghiên cứu điều chế chế phẩm HN-LBS phòng trị bệnh đường ruột ở lợn và giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn Đào Thế Hải, ThS 2011 8903_187tr 187
Nghiên cứu quá trình tương tác biển lục địa và ảnh hưởng của chúng đến các hệ sinh thái ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ  PGS.TS.Nguyễn Kỳ Phùng 2011 8840_337tr 337
Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm tắm từ dược liệu Phạm Đức Ngà, ThS 2011 9189_417tr 417
Nghiên cứu rong biển Việt Nam và xây dựng tổ hợp công nghệ thu nhận các Polysacarit (carrageenan fucoidan, alginat canxi) Bùi Minh Lý, PGS.TS. 2010 8822_182tr 182
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong phòng trừ bệnh héo xanh lạc và vừng Lê Như Kiểu, TS. 2010 8862_135tr 135
Nghiên cứu tạo giống bèo tấm mang gen kháng nguyên H5N1 phòng chống bệnh cúm gia cầm Lê Huy Hàm, PGS.TS 2011 8908_334tr 334
8          Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen Phạm Xuân Hội, TS 2011 8885_214tr 214
9          Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tinh sinh học trong việc Bảo tồn Quỹ gen vật nuôi Việt Nam Võ Văn Sự, TS. 2010 8823_137tr 137
10     Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen Lê Thanh Bình, ThS. 2010 8652_103tr 103
11     Nghiên cứu cở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam Huỳnh Thị Mai, ThS. 2010 8619_355tr 355
12     Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp Trần Văn Minh, PGS.TS. 2010 8726_520tr 520
13     Nghiên cứu đánh giá, tư liệu nguồn gen cây trồng bản địa quý ở mức độ phân tử để bảo tồn và sử dụng chúng một cách có hiệu quả Khuất Hữu Trung, ThS. 2010 8164_280tr 280
14     Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn Chu Hoàng Hà, TS. 2010 8113_371tr 371
15     Nghiên cứu quá trình phát sinh thủy triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản Nguyễn Ngọc Lâm, PGS.TS 2010 Sinh hoc.A1 396
16     Đánh giá tác động của các loài thuỷ sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản Lê Thiết Bình, KS 2010 Sinh hoc.A2 169
17     Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam Đỗ Công Thung, TS 2006 Sinh hoc.A3 161
18     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Tổng quan tình hình nghiên cứu vi tảo biển độc hại ở vùng ven biển phía Bắc Việt Nam Chu Văn Thuộc, TS 2006 Sinh hoc.A4 23
19     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (DSP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi thủy sản tập trung miền Bắc và Bắc Trung Bộ Nguyễn Thị Minh Huyền, ThS 2006 Sinh hoc.A5 115
20     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi thủy sản tập trung miền Bắc và Bắc Trung Bộ Nguyễn Thị Minh Huyền, ThS 2006 Sinh hoc.A6 96
21     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển Bình Đại - Bến Tre Đỗ Thị Bích Lộc, NCV 2006 Sinh hoc.A7 51
22     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Nghiên cứu phân loại một số loài tảo độc hại bằng kính hiển vi điện tử Chu Văn Thuộc, TS 2006 Sinh hoc.A8 25
23     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Thực vật phù du đầm Nha Phu, Khánh Hoà Nguyễn Ngọc Lâm, TS 2006 Sinh hoc.A9 55
24     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Thành phần độc tố ASP và PSP trong vi tảo biển tự nhiên tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản Đồ Sơn và Cát Bà, Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Huyền, ThS 2006 Sinh hoc.A10 124
25     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi tập trung miền Bắc và Bắc Trung Bộ Nguyễn Thị Minh Huyền, ThS 2006 Sinh hoc.A11 99
26     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Nghiên cứu sự xuất hiện và phân bố vi tảo, tảo độc hại ở Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế Tôn Thất Pháp 2006 Sinh hoc.A12 168
27     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của tảo độc hại các vùng nuôi trồng hải sản tập trung ven biển Chu Văn Thuộc, TS 2006 Sinh hoc.A13 42
28     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Bước đầu nghiên cứu cơ chế gây hại của tảo độc và tảo gây hại Chu Văn Thuộc, TS 2006 Sinh hoc.A14 25
29     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Các nghiên cứu về tảo độc hại trong vùng biển Khánh Hoà Nguyễn Ngọc Lâm, TS 2006 Sinh hoc.A15 25
30     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Tổng quan về nghiên cứu tảo độc hại ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế Tôn Thất Pháp 2006 Sinh hoc.A16 150
31     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Tổng hợp kết quả nghiên cứu tảo độc hại tại một số vùng nuôi trồng thuỷ sản trọng điểm ven biển miền Bắc Nguyễn Văn Nguyên, ThS 2006 Sinh hoc.A17 17
32     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự phát triển của tảo silic Pseudo-nitzschia pungens trong điều kiện phòng thí nghiệm Phạm Thế Thư 2006 Sinh hoc.A18 46
33     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Thành phần loài, phân bố và biến động của nhóm tảo độc, tảo gây hại (khu vực ven biển Thái Bình, năm 2004 – 2005) Lê Thanh Tùng 2006 Sinh hoc.A19 152
34     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Thị Bích Lộc, NCV 2006 Sinh hoc.A20 30
35     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: Một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều kiện phòng thí nghiệm Trần Văn Tựa, TS 2006 Sinh hoc.A21 34
36     Nghiên cứu ứng dụng qui trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc sinh máu sử dụng cho ghép tủy đồng loài Đỗ Trung Phấn, GS.TSKH 2008 Sinh hoc.A22 119
37     Hợp tác nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng lợn (THT) và E.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới Phan Thanh Phượng, GS,TSKH 2008 Sinh hoc.A23 185
38     Điều tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hoà làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững Nguyễn Văn Long, ThS 2008 Sinh hoc.A24 144
39     Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, TS 2007 Sinh hoc.A25 180
40     Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam – Chuyên đề: Phân tích về hiệu quả kỹ thuật , kinh tế , môi trường và khả năng ứng dụng trên diện rộng của các biện pháp phòng trừ Nguyễn Hồng Sơn, TS 2007 Sinh hoc.A26 22
41     Nghiên cứu quy trình tách chiết và điều chế dị nguyên mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus tại Việt Nam Nguyễn Hoài An, PGS.TS 2009 Sinh hoc.A27 21
42     Sản xuất thử nghiệm vác xin vô hoạt phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm ở thỏ Trần Thị Liên, TS 2009 Sinh hoc.A28 26
43     Nghiên cứu hiệu quả điều trị lơxêmi cấp tiền tủy bằng atra và arsenic trioside tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương Đỗ Trung Phấn, GS.TSKH 2009 Sinh hoc.A29 148
44     Nghiên cứu quy trình phân lập giám định hình thái học loài mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc Nguyễn Đức Trọng, PGS.TS 2009 Sinh hoc.A30 24
45     Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của vắcxin dị nguyên mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc Lương Hồng Châu, TS 2009 Sinh hoc.A31 97
46     Nghiên cứu quy trình nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc Võ Thanh Quang, TS 2009 Sinh hoc.A32 59
47     Nghiên cứu giám định phân tử và chẩn đoán loài mạt D. pteronyssinus tại Việt Nam và định kỳ kiểm định giống để nuôi cấy tạo nguồn dị nguyên thuần khiết Lê Thanh Hòa, PGS.TS 2009 Sinh hoc.A33 56
48     Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển con người trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi theo cách tiếp cận vòng đời Trần Văn Chiến, PGS,TS 2008 Sinh hoc.A34 118
49     Đánh giá và phát huy tiềm năng đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã của Việt Nam Vũ Chí Cương, TS 2008 Sinh hoc.A35 144
50     Đánh giá chất lượng vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm được sản xuất tại Việt Nam bằng chủng NIBRG-14 Lê Trần Bình, GS.TS 2009 Sinh hoc.A36 143
51     Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Thực vật phù du và tảo độc hại ở khu vực nuôi nghêu Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) và Bình Đại (Bến Tre) Đỗ Thị Bích Lộc 2006 Sinh hoc.A37 29
52     Nghiên cứu tác động lâu dài của chất độc hoá học chứa dioxin tại khu chứa chất độc trong sân bay Đà Nẵng đến môi trường và sinh thái Đỗ Ngọc Lanh, TS 2006 Sinh hoc.A38 206
53     Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại để sản xuất chế phẩm giàu axit amin và enzym từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và thuỷ hải sản ở qui mô bán công nghiệp Nguyễn Thuỳ Châu, PGS,TS 2006 Sinh hoc.A39 280
54     Nghiên cứu thay thế chủng Nakayama bằng chủng Beijing-1 trong sản xuất văcxin viêm não Nhật Bản Huỳnh Phương Liên, GS,TS 2006 Sinh hoc.A40 141

 

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Năm Tên file Số trang Tóm tắt
55     Khai thác và phát triển nguồn gen cây nguyên liệu giấy (Giai đoạn 2 của đề tài năm 2008) Nguyễn Đức Thế Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy 2008 1        85 Khai thác và phát triển đƣợc các nguồn gen cây nguyên liệu giấy chất lượng cao phục vụ nghiên cứu và sản xuất cây giống đáp ứng yêu cầu trồng rừng năng suất chất lượng cao; Bổ sung các nguồn gen chất lượng cao vào tập đoàn giống cây nguyên liệu giấy.
56     Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nguyên liệu giấy (Giai đoạn 2 của đề tài năm 2008) Ths Trần Duy Hưng Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy 2009 2        108 Giới thiệu về bảo tồn nguồn gen cây rừng là bảo vệ các loài có giá trị kinh tế cao, có giá trị khoa học và phục vụ trồng rừng.
57     Thu thập, đánh giá, khai thác và sử dụng nguồn gen gừng nghệ góp phần bảo tồn đa dang cây trồng ở Việt Nam (2008-2009) Lê Khả Tường, TS Trung tâm giống cây trồng và công nghệ nông nghiệp 2009 3        56 Giới thiệu kết quả thu thập, mô tả, đánh giá đặc điểm hình thái của lá, củ gừng, nghệ. Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, chống chịu, năng suất của tập đoàn gừng và nghệ. Kết quả tuyển chọn một số dòng giống gừng và nghệ triển vọng từ tập đoàn. Kết quả so sánh các dòng giống gừng và nghệ triển vọng 
58     Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây thuốc lá Mai Thu Hà, CN. Cty TNHH một thành viên KTKT Thuốc lá  2009 4        56 Giới thiệu kết quả nghiên cứu bảo tồn và lưu giữ nguồn gen tập đoàn giống thuốc lá trong phòng thí nghiệm; đánh giá nguồn gen thông qua khảo sát 20 giống lưu giữ trong quỹ gen ở điều kiện trên đồng ruộng; kết quả cập nhật, bổ sung lý lịch giống của 20 giống đánh giá năm 2009. 
59     Khai thác và phát triển nguồn gen quý hiếm cây thuốc lá Trần Thị Thanh Hảo, KS. Cty TNHH một thành viên KTKT Thuốc lá  2009 5        37 Giới thiệu kết quả nghiên cứu nhân nhanh 4 giống thuốc lá: SG8, SG9, BS4, ChinKB mang các đặc tính chống chịu bệnh hại để sản xuất hạt giống; ứng dụng côngnghệ sinh học để chọn tạo giống chịu sâu và bảo tồn nguồn gen quý hiếm trong ống nghiệm.
60     Nghiên cứu tận dụng vỏ trái cacao làm nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ sinh học Bùi Thanh Bình, KS.

Viện NC Dầu và Cây có dầu 

2009 6        156 Phân tích thành phần dinh dưỡng của vỏ trái cacao. Xây dựng quy trình chế biến vỏ trái cacao thành phân hữu cơ sinh học; Sản xuất thử nguiệm, phân tích, đánh giá chất lượng và hiệu quả kinh tế của sản phẩm.
61     Nghiên cứu sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học theo định hướng kháng sinh, gây độc tế bào và chống ôxy hoá từ sinh vật biển nhằm tạo các sản phẩm có giá trị dược dụng Châu Văn Minh, GS,TS Viện Hoá học các Hợp chất Thiên nhiên 2009 7        865 Giới thiệu kết quả thu thập mẫu, phân loại sinh vật biển, xác định tên phân loại, tạo tiêu bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn dược liệu biển Việt Nam, kết quả sàng lọc hoạt tính sinh học các mẫu sinh vật biển theo định hướng kháng sinh, gây độc tế tào và chống ôxy hoá; Kết quả nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài sinh vật biển được lựa chọn thông qua quá trình sàng lọc; kết quả thăm dò về rong, tảo và vi sinh vật biển; ứng dụng sản xuất các sản phẩm từ nguồn dược liệu biển

Thông báo

404064