Get Adobe Flash player

Nghiên cứu tạo giống bèo tấm mang gen kháng nguyên H5N1 phòng chống bệnh cúm gia cầm

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống bèo tấm mang gen kháng nguyên H5N1 phòng chống bệnh cúm gia cầm
 2. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Huy Hàm
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8908_334tr
 6. Số trang: 334
 7. Tóm tắt:

Đề tài đã đưa ra các đánh giá định lượng về mức độ tương tác biển – lục địa vùng ven bờ Đông và Tây Nam Bộ và ảnh hưởng của nó đến quá trình xói lở bờ biển, ô nhiễm ven hồ, hệ sinh thái, nhiễm mặn,…

Đề tài cũng xây dựng các tập bản đồ động lực biển, biến động đường bờ trong khoảng thời gian 20 năm gần đây, bản đồ xâm nhập mặn, ngập lục do nước biển dâng dưới tác động biến đổi khí hậu. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu sâu các vấn đề tương tác biển – lục địa với các tác động của yếu tố tự nhiên, tác động nhân sinh, đánh giá xu thế biến đổi và nguyên nhân gây ra các biến đổi trong môi trường và hệ sinh thái vùng nghiên cứu. Từ đó, xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ cho việc phát triển bền vững.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn
 2. Chủ nhiệm: TS Chu Hoàng Hà
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8113_371tr
 6. Số trang: 371
 7. Tóm tắt:

Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân lập, xác định, phân tích so sánh trình tự gen và đánh giá đa dạng di truyền số lượng lớn và một cách có hệ thống các chủng virus gây bệnh đốm vòng và bệnh tàn lụi. Nghiên cứu công nghệ RNAi ứng dụng trong tạo cây trồng kháng bệnh virus. Xây dựng quy trình Quy trình chuyển gen thông qua Agrobacterium cho đu đủ và cam quýt. Nghiên cứu cá phương pháp xác định bệnh PRSV và CTV.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp
 2. Chủ nhiệm: TS Trần Văn Minh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học nhiệt đới
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8726_520tr
 6. Số trang: 520
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lớp mỏng tế bào, công nghệ phôi vô tính, công nghệ bioreactor và công nghệ vườn ươm hiện đại để nhân nhanh các giống hoa lan có triển vọng cắt cành phục vụ trong nước, các giống lan đang được các nước trong khu vực xuất khẩu và các dòng lai mới có hương thơm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tinh sinh học trong việc Bảo tồn Quỹ gen vật nuôi Việt Nam

 1. Tên đề tài: Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen
 2. Chủ nhiệm: TS Võ Văn Sự
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8823_137tr
 6. Số trang: 137
 7. Tóm tắt:

Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý nguồn gen vật nuôi tại Việt Nam. Xây dựng bộ Atlas số (digital atlas) các giống vật nuôi trên phần mềm. Tạo mô hình quản lý số liệu nguồn gen vật nuôi Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu đánh giá, tư liệu nguồn gen cây trồng bản địa quý ở mức độ phân tử để bảo tồn và sử dụng chúng một cách có hiệu quả

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bioreactor công nghệ lớp mỏng tế bào, và phân phối vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệp
 2. Chủ nhiệm: ThS Lưu Thị Lệ Thuỷ
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8164_280tr
 6. Số trang: 280
 7. Tóm tắt:

Thu thập, xây dựng 7 tập đoàn hạt nhân các giống lúa Tám, lúa Nương, lan Hài, Địa lan, cam, nhãn và bưởi bản địa của Việt Nam. Xác định các maker đặc trưng để nhận dạng chính xác một số nguồn gen cây trồng. Điều tra, thu thập, đánh giá, những giống lúa có năng suất cao, chất lượng và khả năng chống chịu tốt; những nguồn gen lan quý hiếm, những giống nhãn, cam, bưởi ưu việt được giới thiệu để nhân giống phục vụ cho sản xuất.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

396081