Get Adobe Flash player

Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 72 (COST-72) và các cuộc họp liên quan

Trong thời gian từ ngày 22-25/5/2017, Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ASEAN lần thứ 72 (COST-72) và các cuộc họp liên quan đã diễn ra tại Thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN.

 

Trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị COST-72, các cuộc họp diễn ra bao gồm: Cuộc họp các Tiểu ban trực thuộc ASEAN COST; Cuộc họp lần thứ 3 của Ban Tư vấn Ủy ban KH&CN ASEAN (BAC); Phiên toàn thể của Hội nghị COST-72; và Cuộc họp ASEAN với các đối tác đối thoại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tại các cuộc họp này, các nước thành viên ASEAN đã tập trung thảo luận các vấn đề nhằm hiện thực hóa các mục tiêu được nêu trong Chương trình hành động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 2016-2025 (APASTI) thông qua việc thúc đẩy các hoạt động thực hiện Kế hoạch triển khai APASTI (AIP). Trong đó, bao gồm: thảo luận các vấn đề về tăng cường hoạt động hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới ASEAN như: Sáng kiến Diễn đàn mở về doanh nghiệp đổi mới ASEAN, Chương trình Đối tác Công - Tư ASEAN, Chương trình di chuyển tài năng ASEAN (ATM)…; cập nhật tình hình Kế hoạch triển khai APASTI 2016-2025 của các Tiểu ban thuộc COST; thúc đẩy cơ chế và phương thức nhằm khai thác có hiệu quả hơn nữa Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới ASEAN (ASTIF) và Quỹ Hợp tác với các nước đối tác đối thoại ASEAN; thảo luận một số nội dung liên quan trong Dự thảo Tuyên bố ASEAN về Đổi mới. Các đại biểu nhất trí tiếp tục khẳng định đổi mới sáng tạo là nhân tố thiết yếu để tăng cường tính cạnh tranh của Cộng đồng ASEAN.

Tại các cuộc họp này, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tiểu ban KH&CN Vật liệu (SCMST), Phó Chủ tịch BAC và Phó Chủ tịch Tiểu ban Nghiên cứu Năng lượng Bền vững (SCSER). Theo đó, Việt Nam đã cùng các đại biểu tích cực thảo luận một số nội dung liên quan về việc hướng dẫn đề xuất dự án; dự thảo mẫu khung đề xuất dự án, điều khoản tham chiếu của các Chủ tịch Tiểu ban thuộc COST nhằm thúc đẩy hiệu quả điều phối các hoạt động trong cơ chế hợp tác COST. Đồng thời, Việt Nam cũng đã có báo cáo trình bày về công tác chuẩn bị tổ chức “Hội trại ASEAN+3 cho thiếu nhiên khoa học Odyssey lần thứ 6” (APT JSO-6) dự kiến từ ngày 10-15/7/2017 tại Hà Nội, trong đó nhấn mạnh bày tỏ mong muốn mời các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại ASEAN tích cực cử đoàn giáo viên, học sinh và quan sát viên tham dự Hội trại; cập nhật thông tin về dự kiến chương trình hoạt động và địa điểm tổ chức. Bên cạnh đó, Việt Nam đã trình bày cập nhật thông tin về công tác tổ chức sự kiện “Hội nghị Khoa học công nghệ thực phẩm ASEAN lần thứ 15” (AFC-15) dự kiến từ ngày 14-17/11/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, đây là các hoạt động quan trọng do Việt Nam chủ trì đăng cai tổ chức, hưởng ứng dịp Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN năm 2017, đồng thời thiết thực triển khai Chương trình APASTI 2016-2025.

Dự kiến, sự kiện Tuần lễ KH&CN ASEAN lần thứ 10 (ASTW-10), Hội nghị Bộ trưởng KH&CN ASEAN chính thức lần thứ 17 (AMMST-17), Hội nghị COST lần thứ 73 và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 đầu tháng 11/2017 tại Myanmar./.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Thông báo

076583