Get Adobe Flash player

Xây dựng quy trình nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào

Các nhà khoa học tại Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học nuôi cấy mô tế bào để nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh, đáp ứng yêu cầu sản xuất, góp phần hỗ trợ sản xuất hồ tiêu bền vững.

Hiện nay, cây hồ tiêu được nhân giống chủ yếu bằng phương pháp giâm hom từ cành thân hoặc cành lươn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc nhân giống bằng phương pháp truyền thống có nhiều hạn chế, nhất là khi dịch bệnh bùng phát thì khả năng khống chế nguồn bệnh từ cây mẹ rất khó, ảnh hưởng đến chất lượng cây giống.

Công nghệ sinh học trong 40 năm qua đã có nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực như: nuôi cấy tế bào trong môi trường lỏng, sản xuất hóa thực phẩm trong ống nghiệm, đặc biệt là lĩnh vực tái sinh cây từ nuôi cấy tế bào, đã góp phần to lớn trong việc cải thiện chất lượng và số lượng cây giống của các loại cây trồng nói chung, trong đó có cây hồ tiêu.

Nhóm nghiên cứu lấy giống hồ tiêu Vĩnh Linh do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây hồ tiêu thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cung cấp làm vật liệu, sử dụng môi trường MS, chất điều hòa sinh trưởng (BA, IBA, IAA), nước dừa non và than hoạt tính để nghiên cứu.

Sau 60 ngày vào mẫu, tỷ lệ tạo mẫu sạch từ đỉnh sinh trưởng đạt cao nhất (68,40%) khi có sự kết hợp giữa chất khử trùng HgCL2 (0,2%) với nano bạc (0,3%). Các chất điều hòa sinh trưởng BA, IBA, IAA và nước dừa non với các nồng độ khác nhau được bổ sung vào môi trường nuôi cấy MS đã kích thích khả năng bật chồi, nhân chồi và ra rễ của cây hồ tiêu in vitro. Tỷ lệ mẫu bật chồi cao nhất (86,67%) trên môi trường MS bổ sung BA (2mg/l) kết hợp với IBA (0,2 mg/l). Sau 3 tháng nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung BA (0,5 mg/l) kết hợp với nước dừa non (150 ml/l) đã làm gia tăng số lượng chồi/mẫu (6-7 chồi/mẫu). Việc kết hợp giữa IAA (0,4 mg/l) với than hoạt tính (1 g/l) đã giúp cây hồ tiêu in vitro hình thành rễ tốt nhất sau 60 ngày nuôi cấy.

Đây là nội dung của nghiên cứu được đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 3, năm 2020 hiện đang được lưu giữ tại kho tư liệu của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM (CESTI).

Nguồn: Cesti

Thông báo

426263