Get Adobe Flash player

Dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Bình Thuận

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trung tâm Thông  tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận là sự lựa chọn cho mọi tổ chức, các nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có mong muốn được tư vấn nhằm tạo lập và bảo vệ tài sản trí tuệ của mình một cách chính đáng và hợp pháp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ về sở hữu trí tuệ cho từng đối tượng cụ thể như sau:

Read more ...

Thông báo

426300