-->

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 22

Thực tiễn nghề nuôi tôm ở vùng Bagerhat thuộc duyên hải Bangladesh dễ bị tổn thương trước sự biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu đối với nuôi tôm là do các biến số khí hậu khác nhau, bao gồm độ mặn, ngập lụt ven biển, lốc xoáy, nước biển dâng, nhiệt độ nước, hạn hán và lượng mưa. Có bằng chứng chắc chắn cho rằng các biến số khí hậu khác nhau có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của các trang trại nuôi tôm cũng như sản xuất tôm.

Read more ...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 20

Những thách thức đối với việc mở rộng nuôi tôm

Dịch bệnh

            Bệnh tật là một trong những khó khăn chính đối với nghề nuôi tôm ở Gopalganj. Theo cuộc khảo sát, nguy cơ thất bại do hội chứng chết sớm (EMS) đã làm nông dân không gắn bó với nghề nuôi tôm. Trên thực tế, tỷ lệ tôm chết cao hơn đáng kể so với cá. Những nông dân nuôi cá không sẵn sàng chấp nhận rủi ro bằng cách chuyển sang nuôi tôm vì tỷ lệ mắc các bệnh gây chết tôm và cũng làm giảm giá trị của tôm thu hoạch thông qua việc phân loại. Sự bùng phát dịch bệnh góp phần làm biến động giá cả thị trường và gây ra một mối đe dọa đáng kể đối với khả năng tồn tại kinh tế của hoạt động nông nghiệp. Theo những người cung cấp thông tin chính

Read more ...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 21

Động lực tương lai: Phát triển bền vững

            Mặc dù có nhiều thách thức khác nhau, nhưng tiềm năng nuôi tôm ở Gopalganj là tích cực nhưng đòi hỏi sự hỗ trợ về thể chế để đáp ứng các quy trình kinh tế xã hội, kỹ thuật và môi trường. Một số yếu tố về thể chế được xác định qua ma trận so sánh cặp đôi để phát triển bền vững nghề nuôi tôm, bao gồm nhận thức của cộng đồng, dịch vụ khuyến nông, chương trình đào tạo, hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật (Bảng 5). Dựa trên bảng xếp hạng các yếu tố thể chế, khung khái niệm đã được xây dựng để mở rộng nuôi tôm ở Gopalganj (Hình 4). Trục hoành thể hiện việc mở rộng nuôi tôm vào các khu vực mới, trong khi trục tung thể hiện mật độ nuôi.

Read more ...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 19

Những thách thức đối với việc mở rộng nuôi tôm

            Mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng một số thách thức đã được xác định thông qua ma trận so sánh cặp đôi đối với việc mở rộng nuôi tôm đến Gopalganj. Mức cao nhất của thách thức được xác định là thiếu nguồn cung cấp giống, tiếp theo là chi phí sản xuất cao, dịch bệnh, thiếu kiến ​​thức về kỹ thuật và sản lượng thấp (Bảng 4).

Nguồn cung cấp giống không đủ

Read more ...

433718