-->

DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 2011

DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 2011

STT TIÊU ĐỀ Link Download
 1 Các quy trình nâng cấp để sản xuất phân lân và phân kali cải tiến PDF
Các thiết bị sấy và làm nguội chất rắn trong nhà máy sản xuất phân bón PDF
Giấy thử phát hiện vi khuẩn trong nước uống PDF
Hiệu quả etanol ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc PDF
Mô hình hóa quá trình chiết polyphenol từ vỏ vải PDF
Một số tiến bộ trong sản xuất polyme hữu cơ dùng cho pin năng lượng mặt trời PDF
Phân lập và nhận danh cấu trúc hai flavonol từ dịch chiết ethyl acetate của cây cỏ lào-Eupatorium odoratum L. PDF
So sánh tính chất hai lớp mạ hóa học compozit Nip - Al2O3 và Nip – PTFE PDF
Thị trường nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam PDF
10  Thu hồi thiếc, chì từ bản mạch in điện tử thải trong môi trường axit clohyđric PDF

DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT NĂM 2010

DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 2010

STT TIÊU ĐỀ Link download

1

Sản xuất hesperidin từ vỏ cam phế thải tại Việt Nam PDF

2

Sử dụng máy phay cắt: Công nghệ hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khai thác bauxite PDF
3 Ứng dụng và tiềm năng của khoáng chất trong xử lý rác thải hạt nhân PDF
433731