-->

Tài liệu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ( cập nhật ngày 26/5/2020)

1/ Phân lập và tuyển chọn chủng Bacillus có khả năng phân giải cellulose để xử lý nước rỉ rácTrần Liên Hà;Trương Thành Luân;Phạm Đình Vinh;// Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp - 2019 - no.1 - tr.3-11 - ISSN.1859-3828
Ký hiệu kho:TTKHCNQG, CVv 421

2/ Xây dựng mô hình tính toán phát thải khí nhà kính cho ngành Năng lượng Việt NamNguyễn Hoàng Lan;Nguyễn Thị Như Vân;// Tạp chí Công Thương - 2018 - no.13 - tr.70-75 - ISSN.0866-7756
Ký hiệu kho:TTKHCNQG, CVv 146

Read more ...

Tài liệu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ( cập nhật ngày 1/3/2018 - 31/5/2019

1. ứng dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Viết Lâm // Tạp chí Khoa học Thương mại. - 2017. -no. 105. -tr. 2-11. -ISSN. 1859-3666
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv286

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ / Phan Anh Tú; Trần Quốc Huy // Khoa học (Đại học Cần Thơ). - 2017. -no. 48D. -tr. 96-103. -ISSN. 1859-2333

Read more ...

433722