-->

Tài liệu lĩnh vực y tế ( cập nhật ngày 1/3/2018 - 31/5/2019 )

1. Những thành tựu ấn tượng của Cuba về giáo dục và y tế / Lộc Thị Thủy // Châu Mỹ ngày nay. - 2017. -no. 2. -tr. 59-65. -ISSN. 2354-0745
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv190

2. ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Hà Nội giai đoạn hiện nay / Đỗ Thị Tuyết // Quản lý giáo dục. - 2017. -no. 6. -tr. 86-90. -ISSN. 1859-2910

Read more ...

433720