-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT (Cập nhật ngày 07/03/2019)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Địa chất

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Năm Tên file Số trang Tóm tắt
1 Ứng dụng hệ thông tin địa lý địa chất (GIS-GES) đánh giá nguy cơ trượt lở đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thuỷ điện Sơn La – Sông Đà, áp dụng trên các vùng Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Tè và Sìn Hồ ThS. Nguyễn Thị Hải Vân Viện khoa học địa chất và khoáng sản 2008 8142_498tr 498 Tìm hiểu các phương pháp xác định hiện trạng trượt lở đất và ứng dụng GIS trong phân vùng dự báo tai biến trượt lở khu vực nghiên cứu. Từ đó, đề xuất quy trình công nghệ thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến trượt lở đất.
2 Điều tra, đánh giá chất lượng, dự báo tài nguyên và định hướng sử dụng các tài nguyên khoáng sản vùng thung lũng sông la ngà, huyện đực linh tỉnh bình thuận ThS. Nguyễn Kim Hoàng&NNC Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam- Sở Công Nghiệp 2007 dieutra7 13

Điều tra, đánh giá chất lượng, dự báo tài nguyên khoáng sản để phục vụ công tác quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khai khoáng

của hai huyện Đức Linh và Tánh Linh nói riêng và của tỉnh Bình Thuận nói chung.

3 Điều tra, đánh giá chất lượng,dự báo tài nguyên và định hướng sử dụng tài nguyên khoáng sản vùng thung lũng Sông la ngà thuộc huyện đức linh và tánh linh tỉnh bình thuận (phần tóm tắt) ThS. Nguyễn Kim Hoàng&NNC Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam- Sở Công Nghiệp 2007 dieutra12 2

Điều tra, đánh giá chất lượng, dự báo tài nguyên khoáng sản để phục vụ công tác quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khai khoáng của hai huyện Đức Linh

và Tánh Linh nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung.

4 Điều tra, đánh giá thích nghi đất đai và đề xuất phát triển nông nghiệp tỉnh bình thuận. ThS. Nguyễn Đỉnh và các cộng sự

Phân viện Quy họach

và Thiết kế Nông Nghiệp Miền Trung

2007 dieutra13 2

Đánh giá thực trạng Đất đai vùng sản xuất nông nghiệp và vùng đất chưa sử dụng trên địa bàn các huyện làm căn cứ khoa học cho việc xây dựng các phương án

khai thác sử dụng vào mục đích nông - lâm nghiệp bền vững, bảo vệ đất, bảo vệ sinh thái.

Bổ sung cơ sở dữ liệu, tài liệu hiện có về thực trạng sản xuất nông nghiệp, tiềm năng, yếu tố hạn chế, những vấn đề cần giải quyết ...

Ứng dụng hệ thông tin địa lý địa chất (GIS-GES) đánh giá nguy cơ trượt lở đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thuỷ điện Sơn La – Sông Đà, áp dụng trên các vùng Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Tè và Sìn Hồ

 1. Tên đề tài: Ứng dụng hệ thông tin địa lý địa chất (GIS-GES) đánh giá nguy cơ trượt lở đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thuỷ điện Sơn La – Sông Đà, áp dụng trên các vùng Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Tè và Sìn Hồ.
  1. Chủ nhiệm:
 2. Cơ quan chủ trì: Viện khoa học địa chất và khoáng sản
  1. Năm hoàn thành: 2008
  2. Tên file: 8142_498tr
  3. Số trang: 498
  4. Tóm tắt:

Tìm hiểu các phương pháp xác định hiện trạng trượt lở đất và ứng dụng GIS trong phân vùng dự báo tai biến trượt lở khu vực nghiên cứu. Từ đó, đề xuất quy trình công nghệ thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến trượt lở đất.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

433685