-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC KỸ THUẬT DÂN DỤNG (cập nhật 07/03/2019)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Kỹ thuật dân dụng

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Năm Tên file Số trang Tóm tắt
 1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường vùng Duyên hải miền Trung Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội 2011 9091_699tr 699 Xác định cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, thiết kế công trình dân dụng, giao thông thủy lợi thích ứng được với TTBT miền Trung. Đề xuất các giải pháp về quy hoạch, thiết kế và gia cố công trình thích ứng được với TTBT miền Trung.
2         Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Hướng dẫn kỹ thuật tổ chức thi công khai thác vật liệu tại chỗ bằng tàu hút Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 1 17 Hướng dẫn kỹ thuật tổ chức thi công khai thác vật liệu tại chỗ bằng cơ giới thuỷ lực: các nguyên tắc, phương pháp đào đất,…
3         Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Chỉ tiêu đầm nén vật liệu của đất đắp Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 2 16 Tổng quan về phương pháp đắp đê hiện nay. Yêu cầu về hệ số đầm nén. Lựa chọn vật liệu để đắp đê.
4         Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Chỉ tiêu đất nền tự nhiên để xác định chỉ tiêu chịu lực Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 3 34 Các chỉ tiêu đánh giá trạng thái của đất nền. Các chỉ tiêu đất nền cần thiết phục vụ trong thiết kế.
5         Ứng dụng tính năng chốt sạt lở, xói mòn của cỏ Vetiver trong giao thông   Sở KH&CN Khánh Hòa 2006 4 101 Quy trình kỹ thuật trồng cỏ Vetiver zizanioides trên các taluy (âm dương) của đường giao thông có cấu tạo địa chất và độ dốc khác nhau.
6         Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Khảo sát tổng quan nhựa phế thải và định hướng nghiên cứu trong gia cố bảo vệ đê biển Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 5 97 Giới thiệu khối lượng và thành phần các chất trong rác thải thành phố. Tình hình thu gom, chế biến nhựa phế thải.
7         Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng cọc cát Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 6 19 Giới thiệu chung: Đặc điểm và phạm vi ứng dụng; Nguyên lý làm việc của cọc cát; Ưu nhược điểm của phương pháp. Trình tự tính toán thiết kế cọc cát. Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công cọc cát.
8         Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng cọc xi măng đất Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 7 25 Giới thiệu chung: Đặc điểm và phạm vi ứng dụng; Nguyên lý tạo cọc XMĐ; Ưu nhược điểm của phương pháp. Tính toán thiết kế gia cố nền đất bằng cọc XMĐ. Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công.
9         Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Thu thập, tổng hợp, phân tích đánh giá các giải pháp truyền thống đã và đang thực hiện Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 8 37 Giới thiệu các phương pháp: đắp theo thời gian; Nâng cao ổn định bằng phản áp; Đào thay thế toàn bộ hoặc một phần móng; Gia cố nền bằng xơ dừa, cành cây; Gia cố nền bằng cọc cây.
10    Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp nổ mìn an toàn đối với các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Hoàng Mãnh, CN Sở KH&CN Vũng Tàu 2006 9 185 Khái quát chung về các phương pháp nổ mìn và  lịch sử phát triển công nghệ nổ mìn trong khai thác đá xây dựng. Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp và khối lượng thực hiện. Cấu trúc địa chất và thực trạng khai thác các mỏ. Kết quả đo chấn động khi bắn mìn khai thác đá. Đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả kinh tế. Quy trình an toàn quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp áp dụng cho các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
11    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu giải pháp đắp đê biển theo công nghệ đất có cốt VĐKT Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 10 56 Hướng dẫn thiết kế đê biển theo công nghệ đất có cốt VĐKT.
12    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Quan trắc đê biển trong thời gian thi công và sau khi thi công xong Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 11 30 Nội dung Quan trắc trong quá trình thi công và sau khi hoàn thành.
13    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Quy định về công duy tu bảo dưỡng Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 12 17 Giới thiệu nội dung về tuần tra và bảo vệ đê biển trong mùa mưa lũ; Bảo dưỡng và sửa chữa công trình; Hướng dẫn duy tu, sửa chữa và xử lý sự cố đê.
14    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu cơ chế và tác dụng của thảm cỏ bảo vệ mái đê Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 13 22 Các giải pháp bảo vệ mái dốc bằng thực vật ở Việt Nam. Các giải pháp ổn định mái dốc, ưu nhược điểm bảo vệ mái dốc bằng thực vật. Ổn định mái dốc bằng hệ thống cỏ Vetiver (VS).
15    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Hướng dẫn thiết kế bảo vệ mái đê biển bằng vật liệu xây dựng Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 14 43 Giới thiệu các dạng kết cấu bảo vệ mái đê và điều kiện áp dụng. Thiết kế lớp phủ bảo vệ mái. Thiết kế tầng đệm, tầng lọc. Thiết kế chân khay. Tính toán ổn định công trình gia cố mái. Thi công, kiểm soát chất lượng kè gia cố mái.
16    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Các chuyên đề nghiên cứu về tiêu chuẩn an toàn, thấm, trượt, lún, biến dạng đê biển Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 15 38 Lựa chọn tiêu chuẩn an toàn. Nội dung và trường hợp tính toán: Thấm, ổn định trượt và lún. Tính toán ổn định: Thấm, Trượt và Lún. Một số quy định trong tính toán ổn định trượt đê biển. Quy định về thành phần và nội dung Hồ sơ thiết kế đê biển.
17    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Quy định kỹ thuật về công trình trên đê Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 16 105 Giới thiệu quy định kỹ thuật về các công trình trên đê. Hướng dẫn tính toán kết cấu cống lộ thiên.
18    Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Nguyễn Lê Tuấn, TS Cục quản lý tài nguyên nước 2009 17 265 Tổng quan về phương pháp luận quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông – các loại quy hoạch tài nguyên nước. Giới thiệu về quy hoạch chia sẻ, phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước; quy hoạch phòng, chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra. Nhận dạng một số nội dung thuộc nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Ba.
19    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng thoát nước thẳng đứng + gia tải trước Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 18 19 Giới thiệu chung về đặc điểm , phạm vi ứng dụng, ưu và nhược điểm của giải pháp. Giới thiệu giải pháp bấc thấm và tính toán thiết kế.
20    Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike21C) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam)- Các chuyên đề nghiên cứu Hoàng Văn Huân, PGS,TS Viện Khoa học thủy lợi miền Nam 2009 19 656 Tình hình xói, bồi hệ thống hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn. Quy trình công nghệ dự báo xói lở, bồi tụ ở các khu vực trọng điểm hệ thống sông Việt Nam trên mô hình MIKE21C. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike21C) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông tại các khu vực. Kết quả khảo sát thủy văn sông Trà Khúc. Đề xuất giải pháp KH&CN phục vụ vụ quy hoạch chính trị trong các khu vực nghiên cứu trọng điểm.
21    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu, phân tích đánh giá các giải pháp bảo vệ từ xa Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 20 65 Giới thiệu các giải pháp bảo vệ mái đê biển: giải pháp chống sóng, rừng ngập mặn và các giải pháp công trình ngăn cát giảm sóng.
22    Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike21C) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) Hoàng Văn Huân, PGS,TS Viện Khoa học thủy lợi miền Nam 2009 21 448 Tình hình xói, bồi biến đổi lòng dẫn và các vấn đề ảnh hưởng. Xây dựng mô hình mô phỏng thủy lực và hình thái các khu vực nghiên cứu bằng mô hình MIKE21C. Đánh giá, dự báo phòng chống sạt, lở bờ sông một số khu vực trọng điểm thuộc hệ thống sông miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Quy trình công nghệ dự báo xói lở, bồi tụ tại các khu vực trọng điểm hệ thống sông Việt Nam trên phần mềm MIKE21C. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN phục vụ phòng chống sạt lở tại các khu vực trọng điểm hệ thống sông Việt Nam.
23    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Hướng dẫn kỹ thuật tổ chức thi công khai thác vật liệu tại chỗ bằng lao động thủ công Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 22 13 Hướng dẫn kỹ thuật tổ chức thi công khai thác vật liệu tại chỗ bằng lao động thủ công.
24    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đê biển bằng bơm hút chân không Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 23 11 Giới thiệu phương pháp cố kết bằng hút chân không kết hợp bấc thấm.
25    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu tổng kết các công nghệ bọc phủ bảo vệ và gia cường kết cấu bê tông, lựa chọn công nghệ thích hợp cho các cống dưới đê biển Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 24 32 Giới thiệu cấu tạo vật liệu FRP; Các ưu điểm của vật liệu FRP trong sửa chữa, gia cố công trình; Khả năng ứng dụng FRP; Cơ sở lý luận công nghệ bọc phủ bảo vệ và gia cường kết cấu bê tông bằng vật liệu FRP; Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu FRP; Các phương pháp thi công sửa chữa, gia cố kết cấu bằng FRP.
26    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Tổng hợp các chuyên đề khoa học - Tập 1 Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 25 63 Tổng quan về địa chất vùng ven biển từ quảng ninh đến Quảng Nam. Cơ sở khoa học phân loại địa chất nền đê và vật liệu đắp. Xây dựng hệ thống tiêu chí phân loại đất.
27    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu cơ chế phá hoại và những nguyên tắc chung xử lý đê biển Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 26 38 Giới thiệu Đặc điểm làm việc của đê biển; Phân tích các nguyên nhân phá hoại đê biển; Các dạng phá hoại đối với đê biển; Biện pháp hạn chế các dạng phá hoại; Nguyên tắc chung trong nâng cấp và xây mới đê biển.
28    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Phân loại đất phục vụ xây dựng đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 27 67 Tổng quan chung về phương pháp phân loại đất theo hệ thống phân loại đất của Liên bang Nga và hệ thống phân loại đất thống nhất. Tổng quan về điều kiện địa chất vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam. Phân loại đất nền theo 14 TCN-123, theo vùng miền địa lý, theo sức chịu tải; theo biện pháp (thiết bị) thi công.
29    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Tổng hợp các báo cáo khoa học - Tập 2 Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 28 132 Tổng quan chung hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam. Tổng quan các phương pháp thiết kế đê biển bằng vật liệu địa phương (áp dụng cho đê nâng cấp). Tổng quan đắp đê trên nền đất yếu (áp dụng cho đê xây mới). Phương pháp thi công đê biển vật liệu địa phương. Lựa chọn các phương pháp thiết kế và thi công hiện có.
30    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Hướng dẫn thiết kế thảm cỏ vetiver bảo vệ mái đê Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 29 8 Hướng dẫn thiết kế chi tiết thảm cỏ vetiver bảo vệ mái đê.
31    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Chuyên đề: Những khái niệm về kỹ thuật công trình biển. Tổng quan hệ thống đê biển từ Quảng Ninh - Quảng Nam Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 30 44

Giới thiệu một số khái niệm: bờ biển, sóng, sóng vỡ, dòng chảy ven bờ, diễn biến bờ biển,… Các tác động phá hoại bờ biển và Giải pháp bảo vệ bờ biển.

Tổng quan hệ thống đê biển Quảng Ninh - Quảng Nam. Phương hướng các giải pháp kỹ thuật đối với đê biển Quảng Ninh - Quảng Nam.

32    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 31 142 Tổng quan đê biển từ Quảng Ninh - Quảng Nam. Giới thiệu cơ chế phá hoại đê biển và địa chất đê biển từ Quảng Ninh - Quảng Nam. Thiết kế đắp đê biển bằng vật liệu tại chỗ. Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu.
33    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Phụ lục: Điều tra địa chất tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 32 78 Điều tra địa chất các huyện: Hải Ninh, Quảng Hà, Tiên Yên, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Vân Đồn, Yên Hưng.
34    Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và vận hành thiết bị khoan phụt vữa gia cố đê phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và bảo vệ đê điều ThS. Đặng Quang Tính Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão 2008 33 117 Hoàn thiện thiết kế và chế tạo thiết bị khoan phụt vữa. Nghiên cứu sản xuất vật liệu khoan phụt vữa. Nghiên cứu chế tạo máy khoan tạo lỗ phục vụ công tác khoan phụt vữa. Xây dựng Quy trình kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê.
35    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Nghiên cứu ứng dụng sợi carbon để chế tạo cửa van hoàn toàn bằng composite. Nghiên cứu ứng dụng các kết quả vào sản xuất Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 34 18 Tính toán kết cấu cửa van thẳng (composite). Bản vẽ thiết kế.
36    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Hướng dẫn đầm nén và yêu cầu kỹ thuật đầm nén cho các loại đất khác nhau và công nghệ thi công khác nhau Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 35 16 Các nguyên lý cơ bản. Nghiên cứu đầm nén đất bằng thủ công và bằng cơ giới.
37    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Quy chuẩn thiết kế đê biển (Dự thảo) Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 36 210

Xác định tiêu chuẩn an toàn và phân cấp đê. Thiết kế các tuyến đê: tuyến đê quai lấn biển; Tuyến đê vùng bãi biển xói (biển lấn); Tuyến đê vùng cửa sông.

Thiết kế mặt cắt và kết cấu đê biển. Thiết kế công trình gia cố mái đê biển và công trình bảo vệ bãi trước đê. Xây dựng phương án quản lý và bảo vệ đụn cát tự nhiên. Xác định các yêu cầu kỹ thuật trong thi công đê biển. Đề xuất các phương án quản lý, duy tu, bảo dưỡng đê biển.

38    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Đánh giá hiệu quả của một số giải pháp công nghệ đối với đê biển Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 37 51 Nghiên cứu các phương pháp: tính toán thiết kế đê biển theo phương pháp truyền thống; tính toán bằng phương pháp từng đợt chờ lún; tính toán theo phương pháp phản áp; thay thế toàn bộ hoặc một phần móng; cọc cừ tràm; cọc cát; gia tải trước; phương án đê đất có cốt. Từ đó, tính toán chọn phương án xử lý cho đê biển có xét đến hiệu quả kinh tế.
39    Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng - Tính toán xử lý số liệu khí tượng thuỷ văn và ô nhiễm nguồn nước Tô Trung Nghĩa, TS Viện Quy hoạch Thủy lợi 2008 38 120 Báo cáo tính toán và chỉnh biên số liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ tính toán các kịch bản vùng sông Đà và sông Thao. Xử lý số liệu biên đầu vào chất ô nhiễm (số liệu đo đạc, điều tra). Xử lý số liệu khí tượng thủy văn tác động đến quá trình biến đổi sinh thái chất ô nhiễm.
40    Nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại phát sinh khi vận hành cửa van đập đáy Đỗ văn Hứa, PGS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 39 278 Tổng quan về kết cấu cửa van Đập Đáy hiện nay. Những hiện tượng phát sinh khi vận hành cửa van. Kết quả khảo sát đo đạc thực tế hiện trường. Phân tích nội lực, ứng suất và chuyển vị của cửa van cân, cửa van lệch khi chưa và đang chịu áp lực nước. Phân tích tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
41    Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả - Phụ lục Hoàng Minh Tuyển, TS Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường 2007 40 228 Báo cáo các chuyên đề: Xây dựng ngân hàng dữ liệu; Đặc điểm khí tượng thủy văn lưu vực sông Cả;  Xây dựng giao diện chung của CA DSF; Quản lý, lưu trữ kết xuất thông tin các kịch bản; Trình diễn, phân tích, hỗ trợ ra quyết định; Tính toán, phân tích các kịch bản.
42    Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ bổ sung nhân tạo nước dưới đất nhằm đảm bảo khai thác bền vững tài nguyên nước ta ở Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thoa, GS,TSKH Viện Vật lý địa cầu 2007 41 395 Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ bổ sung nhân tạo nước dưới đất. Trình bày các phương pháp khảo sát và nghiên cứu. Giới thiệu mô hình bổ sung tầng chứa nước (MAR) tại Bắc Bình, Bình Thuận. Đưa ra các giải pháp bổ sung tầng chứa nước tại ven sông Hồng, khu vực Hà Nội.
43    Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho Đồng bằng sông Hồng-Tính toán nhu cầu dùng nước cho Đồng bằng sông Hồng Hoàng Thái Đại, TS Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội 2007 42 139 Giới thiệu tình hình chung nhu cầu sử dụng nước trên khu vực đồng bằng sông Hồng. Tính toán nhu cầu sử dụng nước.
44    Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho Đồng bằng sông Hồng-Tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa phục vụ nghiên cứu quy trình điều hành hệ thống Hà Văn Khối, GS,TS Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội 2007 43 194 Khái quát chung về hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Phương pháp tính toán điều tiết dòng chảy cho hệ thống hồ chứa và xây dựng biểu đồ điều phối. Tính toán điều tiết kiểm tra khả năng gia tăng cấp nước cho hạ du của hệ thống các hồ chứa.
45    Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho Đồng bằng sông Hồng-Đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường Lê Đình Thành, PGS,TS Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội 2007 44 43 Phân tích hiệu quả kinh tế sau khi có các giải pháp giải quyết mâu thuẫn giữa cấp nước và phát điện trong thời kỳ mùa kiệt. Nghiên cứu tính toán phát điện các phương án vận hành các hồ chứa thượng lưu. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của đề tài nghiên cứu.
46    Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho Đồng bằng sông Hồng-Đề xuất quy trình vận hành phát điện, cấp nước hạ du trong mùa kiệt của hệ thống hồ chứa và hệ thống công trình phân phối nước Đồng bằng sông Hồng Hà Văn Khối, GS,TS Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội 2007 45 17 Cơ sở pháo lý của đề xuất và giới thiệu quy trình vận hành phát điện, cấp nước hạ du trong mùa kiệt của hệ thống hồ chứa và hệ thống công trình phân phối nước Đồng bằng sông Hồng.
47    Nghiên cứu, ứng dụng mô hình dòng ngầm ba chiều để xác định lượng cung cấp và trữ lượng có thể khai thác của nước dưới đất tại khu vực các tỉnh phía Tây sông Hậu- Tập hợp báo cáo tổng kết các chuyên đề nghiên cứu Trần Thị Huệ, ThS Cục quản lý tài nguyên nước 2007 46 736 Các chuyên đề: Điều kiện địa chất, thủy văn, hiện trạng khai thác nước dưới đất tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng và các tỉnh phía Tây sông Hậu. Nghiên cứu xác định diện tích chạy mô hình, xây dựng mô hình nước dưới đất trong không gian ba chiều. Nghiên cứu thiết lập sơ đồ về thông số địa chất thủy văn các lớp mô hình, …
48    Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho Đồng bằng sông Hồng-Tính toán thủy lực phục vụ nghiên cứu quy trình điều hành hệ thống Hà Văn Khối, GS,TS Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội 2007 47 229 Giới thiệu hệ thống và nhiệm vụ tính toán thủy lực phục vụ nghiên cứu điều hành hệ thống. Tính toán thủy văn xác định các số liệu đầu vào của bài toán thủy lực. Tính toán thuỷ lực theo các kịch bản vận hành hệ thống hồ chứa và hệ thống công trình cấp nước hạ du.
49    Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho Đồng bằng sông Hồng-Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình cấp nước Đồng bằng sông Hồng Dương Thanh Lượng, PGS,TS Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội 2007 48 102 Khái quát chung về lưu vực sông hồng và sông Thái Bình. Vị trí, đặc điểm kỹ thuật hệ thống công trình cấp nước đồng bằng sông Hồng. Hiện trạng công trình tưới ở các vùng thuộc đồng bằng sông Hồng - Thái Bình. Phân tích hiện trạng hệ thống trong.
50    Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả Hoàng Minh Tuyển, TS Viện Khoa học KTTV và MT 2007 49 332 Đặc điểm địa lý tự nhiên và tổng quan về quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cả. Áp dụng mô hình SWAT mô phỏng dòng chảy lưu vực sông Cả. Áp dụng mô hình IQQM tính toán cân bằng nước. Nghiên cứu áp dụng mô hình ISIS tính toán hệ thống thủy lực. Xác định khung hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên nước lưu v5u7c sông Cả (CA DFS).
51    Nghiên cứu, ứng dụng mô hình dòng ngầm ba chiều để xác định lượng cung cấp và trữ lượng có thể khai thác của nước dưới đất tại khu vực các tỉnh phía Tây sông Hậu Trần Thị Huệ, ThS Cục quản lý tài nguyên nước 2007 50 164 Tổng quan về phương pháp mô hình, tình hình áp dụng mô hình trong nghiên cứu địa chất thuỷ văn, đánh giá tài nguyên nước ở trên thế giới và Việt Nam. Đặc điểm các tầng chứa nước khu vực các tỉnh phía tây sông Hậu. Ứng dụng mô hình ba chiều xác định lượng cung cấp thấm và trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước khu vực phía tây sông Hậu.
52    Nghiên cứu cơ sở khoa học giám sát chất lượng nước sông Ba Nguyễn Văn Diễn, KS Cục quản lý tài nguyên nước 2007 51 184 Tổng quan về nghiên cứu mạng giám sát chất lượng nước. Các phương pháp thiết kế mạng giám sát chất lượng nước (Phương pháp của Sharp-Sender, Phương pháp của Su-Young Parka, Phương pháp của UNEP/WHO, Các quy định của Việt Nam liên quan đến thiết kế mạng giám sát chất lượng nước). Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội đến chất lượng nước. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội và chất lượng nước lưu vực sông Ba. Thiết kế mạng giám sát chất lượng nước sông Ba và đề xuất các bước, nội dung thiết kế mạng giám sát chất lượng nước sông.
53    Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho Đồng bằng sông Hồng-Điều tra hiện trạng hệ thống công trình cấp nước Đồng bằng sông Hồng Dương Thanh Lượng, PGS,TS Trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội 2007 52 58 Khái quát chung về lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình. vị trí, đặc điểm kỹ thuật hệ thống công trình cấp nước đồng bằng sông Hồng. Hiện trạng công trình tưới ở các vùng thuộc đồng bằng sông Hồng - Thái Bình. Hiện trạng điều hành hệ thống trong những năm kiệt.
54    Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Biến động của một số yếu tố môi trường nước khu vực nuôi ngao tập trung ven biển Thái Bình Nguyễn Công Thành, KS Viện NC Thủy sản 2006 53 52 Đặc  điểm tự nhiên, các thông số môi trường nước cơ bản, các muối dinh dưỡng vô cơ hòa tan, đánh giá tổng thể chất lượng môi trường.
55    Nghiên cứu đánh giá mức độ nhiễm bẩn nước ngầm Hà Nội do arsen và các kim loại nặng gây ra Nguyễn Thị Kim Dung, TS Viện Năng lượng nguyên tử VN 2006 54 122 Tổng quan nghiên cứu về Arsen trong môi trường, nước ngầm bị ô nhiễm Arsen và kim loại nặng. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước ngầm khu vực Đông Nam Hà Nội do Arsen và kim loại nặng gây ra. Bộ số liệu phân tích “Thành phần nước ngầm” khu vực Đông Nam Hà Nội. Bộ quy trình định lượng As và các kim loại nặng trong mẫu nước ngầm.
56    Đánh giá hiệu quả công trình thí điểm "xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ stabiplage tại vùng Lộc An-huyện Đất Đỏ-tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bùi Quốc Nghĩa, TS Công ty CP Nghiên cứu phát triển KHCN Inova 2006 55 303 Hoàn cảnh địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu và các quá trình nghiên cứu đã qua. Công tác khảo sát hiện trường và xử lý tài liệu. Các tiền đề cơ bản cho việc đánh giá hiệu quả công trình STABIPLAGE®. Các kết quả theo dõi và đánh giá các công trình STABIPLAGE®.
57    Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Hiện trạng môi trường hoá học nước vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển Cần Giờ - Tp. HCM Đỗ Thị Bích Lộc, NCV Viện Tài Nguyên & Môi trường biển 2006 56 33 Các kết quả phân tích hóa học nước. Tương quan Pearson giữa các yếu tố hóa học nước. Phân vùng chất lượng nước theo điểm khảo sát.
58    Đánh giá khả năng cấp nước từ nguồn nước ngầm nông khu vực Nam xã Cam Thịnh Đông và Dốc Lếch, Ninh Hoà tỉnh Khánh Hoà- T.2: Vùng Cam Thịnh Đông Đặng Đức Long, KS Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Trung 2006 57 85 Khái quát điều kiện tự nhiên khu vực Cam Thịnh Đông. Đặc điểm địa chất và thủy văn. Tính toán thông số địa chất thủy văn, chất lượng và trữ lượng nước ngầm. Hiện trạng khai thác nước dưới đất và các giải pháp khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước trong vùng.
59    Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để sửa chữa nâng cấp các cống dưới đê thuộc sông Hồng và sông Thái Bình Nguyễn Quốc Dũng, PGS,TS Viện KH Thủy lợi 2006 58 390 Báo cáo điều tra, đánh giá tình trạng hư hỏng cống dưới đê thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Xây dựng phần mềm quản lý, thiết kế hệ thống cống dưới đê. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ đánh giá chất lượng nền và mang cống. Nghiên cứu đánh giá an toàn và tuổi thọ cống dưới đê. Nghiên cứu các giải pháp KHCN để sửa chữa hư hỏng nền và mang cống. Nghiên cứu giải pháp công nghệ sửa chữa nâng cấp cống dưới đê  để phục vụ lấy nước, lấy phù sa. Ứng dụng mô hình EFDC để nghiên cứu bồi lắng cửa lấy nước cho cống ven đê.
60    Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng Tô Trung Nghĩa, TS Viện Quy hoạch Thủy lợi 2008 59 239 Xây dựng mô hình tính toán kinh tế, cân bằng nước, và môi trường nguồn nước phục vụ phát triển nguồn nước lưu vực sông Hồng-Thái Bình. Đề xuất và đánh giá định lượng các kịch bản phát triển bền vững đa mục tiêu nguồn nước bằng ứng dụng mô hình toán/công nghệ GAMS (s.Hồng), MIKE 11 (s.Nhuệ), EcoLab (s.Nhuệ). Đề xuất một số vấn đề chiến lược phát triển tổng hợp bền vững phục vụ phát triển KTXH lưu vực sông.
61    Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng - Tính toán chỉnh biên số liệu chi phí và lợi nhuận cho các ngành kinh tế dùng nước Tô Trung Nghĩa, TS Viện Quy hoạch Thủy lợi 2008 60 265 Đặc điểm địa lý tự nhiên vùng nghiên cứu. Tình hình mạng lưới quan trắc khí tượng - thuỷ văn. Phân tích số liệu (mưa, hệ số biến động Cv). Báo cáo các chuyên đề: Tính toán và chỉnh biên số liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ tính toán các kịch bản vùng thượng du sông Thái Bình; Tính toán và chỉnh biên số liệu khí tượng thủy văn phục vụ tính toán các kịch bản vùng sông Đáy,…
62    Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng - Xây dựng các kịch bản phát triển Tô Trung Nghĩa, TS Viện Quy hoạch Thủy lợi 2008 61 41 Các chuyên đề: Xây dựng kịch bản hiện trạng; xây dựng kịch bản diễn biến bình thường; xây dựng kịch bản khủng hoảng lưu vực sông Hồng – Thái Bình.
63    Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng - Các cơ sở mô phỏng-tính toán Tô Trung Nghĩa, TS Viện Quy hoạch Thủy lợi 2008 62 82 Giới thiệu về mạng lưới sông suối vùng nghiên cứu. Cơ sở mô phỏng thủy động lực học hệ thống sông và công trình thủy lợi.
64    Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình - Cấp phối bê tông đầm lăn Nguyễn Như Oanh, TS Trường ĐH Thủy lợi 2008 63 33 Nguyên lý cấp phối bê tông đầm lăn. Cấp phối bê tông đầm lăn của đập Định Bình.
65    Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng - Các chuyên đề nghiên cứu về sông Nhuệ Tô Trung Nghĩa, TS Viện Quy hoạch Thủy lợi 2008 64 189 Các chuyên đề: Hiện trạng ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ - Đáy; Xây dựng sơ đồ mô phỏng thuỷ động lực học dòng chảy sông Nhuệ; Xử lý đưa vào số liệu địa hình mặt cắt sông Nhuệ; Xử lý tính toán và đưa vào mô hình MIKE 11 số liệu vận hành hệ thống công trình thủy lợi trong hệ thống sông Nhuệ; Xử lý tính toán số liệu biên trên (lưu lượng), biên dưới (mực nước) phục vụ sơ đồ MIKE 11 sông Nhuệ; Thiết lập hệ thống mô phỏng động lực học sông Nhuệ bằng ứng dụng mô hình MIKE 11, …
66    Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3D) trong kết cấu bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi Nguyễn Thành Công, TS Viện KH Thủy lợi 2008 65 211 Tổng quan về nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông cốt thép 3D trong xây dựng công trình. Cơ sở lý luận công nghệ lưới thép không gian ba chiều (3D) làm cốt chịu lực trong kết cấu bê tông cốt thép. Thí nghiệm mô hình vật lý và mô hình số cho kết cấu bê tông cốt thép 3D. Tính toán tối ưu và xây dựng quy trình thiết kế kết cấu cửa van bê tông cốt thép có sử dụng lưới thép không gian ba chiều (3D). Lựa chọn vữa bê tông và quy trình thi công kết cấu bê tông cốt thép 3D.
67    Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng - Tính toán chỉnh biên số liệu nhu cầu nước cho các lĩnh vực Tô Trung Nghĩa, TS Viện Quy hoạch Thủy lợi 2008 66 167 Tổng hợp các chuyên đề: Cơ sở thiết lập các ràng buộc về nhu cầu sử dụng nước; Cơ sở thiết lập các ràng buộc về thủy điện; Tính toán và chỉnh biên nhu cầu nước trồng trọt; Tính toán và chỉnh biên số liệu nhu cầu nước công nghiệp và dịch vụ cho sơ đồ tính toán tối ưu kinh tế, phân bổ nguồn nước; Tính toán và chỉnh biên số liệu nhu cầu nước sinh hoạt nông thôn; Tính toán và chỉnh biên số liệu nhu cầu nước phát điện; Thiết lập hệ thống số liệu mô hình cân bằng nước; Chuyên đề mô phỏng hệ thống sử dụng nước vùng nghiên cứu.
68    Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình - Các biện pháp bảo ôn, xử lý nứt và khe lạnh tiếp giáp trong thi công đập bê tông đầm lăn Nguyễn Văn Mạo, GS,TS Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 2008 67 28 Một số vấn đề liên quan đến nứt đập bê tông đầm lăn. Các giải pháp liên quan đến phòng ngừa hiện tượng nứt đập bê tông đầm lăn Định Bình. Một số kết quả nghiên cứu hiện tượng nứt, khe ngang, khe thi công và chất lượng đập bê tông đầm lăng. Một số qui định về tạo khe, xử lý bề mặt, dưỡng hộ giảm chênh lệch nhiệt độ phòng chống nứt và thấm trong thi công đập Định Bình.
69    Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình - Điều chỉnh thiết kế trong quá trình xây dựng đập bê tông đầm lăn Định Bình và các bài học kinh nghiệm Nguyễn Chiến, PGS,TS Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 2008 68 18 Trình bày các điều chỉnh thiết kế trong quá trình xây dựng đập bê tông đầm lăn Định Bình và các bài học kinh nghiệm.
70    Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh Tây Nguyên-Nghiên cứu mức độ mối hại đập ở các tỉnh Tây Nguyên Trịnh Văn Hạnh, TS Trung tâm NC Phòng trừ mối 2008 69 9 Xác định thành phần loài mối gây hại trên đập ở Tây Nguyên và mật độ tổ mối trên đập.
71    Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp(cao su, ca phê)và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh Tây Nguyên-Nghiên cứu đặc điểm sinh hoc, sinh thái của các loài mối gây hại chính đối với đập ở Tây Nguyên Trần Thị Thu Huyền, ThS Trung tâm NC Phòng trừ mối 2008 70 18 Xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài mối Microtermes pakistanicus Ahmad, loài mối Odontotermes ceylonicus Holmgren, loài Odontotermes angustignathus, loài Odontotermes oblongatus Holmgren và loài Macrotermes gilvus Hagen.
72    Nghiên cứu các vấn đề xói lở - xâm thực bờ biển khu vực Hồ Tràm - Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc), đề xuất giải pháp xử lý xói lở bờ biển góp phần phát triển bền vững địa phương – Tập hợp phụ lục tư liệu khảo sát và tính toán Bùi Quốc Nghĩa, TS Công ty CP Nghiên cứu phát triển KHCN Inova 2008 71 327 Tổng hợp các phụ lục: Số liệu gốc tọa độ - cao độ địa chính khu vực khảo sát; Sơ họa các mống khống chế cao độ - tọa độ khu vực Hồ Tràm, Hồ Cốc; …
73    Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo thi công và quản lý vận hành đập xà lan di động áp dụng cho vùng triều phục vụ các công trình ngăn sông vùng ven biển Trần Đình Hoà, PGS,TS Viện KH Thủy lợi 2008 72 227 Tổng quan các công nghệ ngăn sông. Nghiên cứu phương pháp tính toán thiết kế đập xà lan. Ứng dụng tính toán thiết kế cho công trình Phước long tỉnh,  công trình thông lưu – tỉnh Bạc Liêu, công trình Minh Hà – tỉnh Cà Mau. Xây dựng quy trình vận hành, bảo trì, quy trình thi công và nghiệm thu cống dạng đập xà lan di động.
74    Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình Nguyễn Chiến, PGS,TS Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 2008 73 141 Giới thiệu tổng quan về đập bê tông đầm lăng. Báo cáo kết quả hội thảo “Nâng cao chất lượng xây dựng đập bê tông đầm lăng”. Tóm tắt nội dung và kết luận của 14 chuyên đề.
75    Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình - Một số tiêu chuẩn của nước ngoài để thiết kế đập bê tông đầm lăn và vận dụng vào điều kiện Việt Nam Nguyễn Chiến, PGS,TS Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 2008 74 44 Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về bê tông và đập bê tông. Một số tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài về bê tông và đập bê tông đầm lăn. Các chuyên đề để thiết kế đập bê tông đầm lăn. Khó khăn khi sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài để thiết kế đập bê tông đầm lăn tại Việt Nam.
76    Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình - Chất kết dính và phụ gia cho đập bê tông đầm lăn Nguyễn Chiến, PGS,TS Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 2008 75 33 Tổng quan về vật liệu kết dính dùng cho bê tông đầm lăn. Nghiên cứu xi măng và phụ gia khoáng dùng cho bê tông đầm lăn.
77    Nghiên cứu mối hại cây công nghiệp (cao su, ca phê) và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh Tây Nguyên-Thành phần loài mối hại các đập ở các tỉnh Tây Nguyên Nguyễn Tân Vương, TS Trung tâm NC Phòng trừ mối 2008 76 16 Một số điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên có liên quan đến mối. Phương pháp và kết quả nghiên cứu.
78    Hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm Trần Quốc thưởng, PGS,TS Viện KH thủy lợi Hà Nội 2008 77 189 Giới thiệu phương pháp nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực công trình. Nghiên cứu về dòng chảy lưu tốc cao, tiêu năng dòng phun và xói hạ lưu tràn xả lũ. Nghiên cứu xả lũ thi công qua đập xây dựng dở. Xây dựng phần mềm kết nối nhiều đầu đo để đo áp lực và lưu tp16c nhiều dòng chảy.
79    Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình - Các tiêu chuẩn của Việt Nam dùng để thiết kế đập bê tông đầm lăn Định Bình - Những vấn đề phù hợp và bất cập Phạm Ngọc Quý, GS,TS Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 2008 78 40 Vài nét về công trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình: Vận dụng tiêu chuẩn VN để thiết kế đập BTĐL Định Bình; Những vấn đề phù hợp của tiêu chuẩn VN đối với đập bê tông đầm lăn; Những vấn đề bất cập của tiêu chuẩn VN đối với đập bê tông đầm lăn; Về vận dụng tiêu chuẩn của nước ngoài,…
80    Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tài nguyên nước mặt và áp dụng cho vùng kinh tế Đông Nam Bộ Nguyễn Lê Tuấn, TS Cục quản lý Tài nguyên nước Hà Nội 2008 79 191 Tổng quan về tài nguyên nước và các vấn đề có liên quan đến đánh giá tài nguyên nước mặt. Một số vấn đề về phạm vi không gian trong đánh giá tài nguyên nước mặt các kỹ thuật, công nghệ chủ yếu sử dụng trong đánh giá tài nguyên nước mặt. Đề xuất quy trình đánh giá tài nguyên nước. Ứng dụng quy trình đánh giá tài nguyên nước mặt cho vùng kinh tế Đông Nam Bộ.
81    Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý với từng loại đê và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Vũ Minh Cát, PGS.TS Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 2008 80 511 Hiện trạng hệ thống đê biển từ quảng ninh đến Quảng Nam. Nghiên cứu cơ chế phá hoại đê biển. Nghiên cứu và đề xuất các dạng mặt cắt đê biển. Hướng dẫn lựa chọn và thiết kế mặt cắt đê biển. Xây dựng ngân hàng dữ liệu đê biển.
82    Tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình - Điều kiện kỹ thuật thi công đập bê tông đầm lăn và áp dụng cho đập BTTĐL Định Bình Đỗ Văn Toán, TS Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội 2008 81 53 Tình hình nghiên cúu chống thấm cho bê tông đầm lăn. Các biện pháp chống thấm cho đập bê tông đầm lăn. Phòng chống nứt và thấm cho đập BTĐL Định Bình. Một số bài học kinh nghiệm.
83    Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam - Các phương pháp khảo sát kỹ thuật phù hợp với đê vùng ven biển Nguyễn Quốc Dũng, PGS.TS Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 2009 82 78 Giới thiệu các phương pháp khảo sát, thiết bị và kỹ thuật sử dụng phù hợp với điều kiện địa chất vùng ven biển.
84    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Điều tra, đánh giá tài liệu và số liệu (khí tượng, thuỷ văn, địa hình địa chất, bùn cát, cát tài liệu có liên quan) Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-1 96 Phân tích, đánh giá tài liệu khí tượng thủy văn và thu thập bổ sung khu vực biện từ Quảng Ninh đến Quảng Nam. Phân tích địa hình, địa mạo và phân bố địa chất nền, đê, bãi.  Phân tích, đánh giá tài liệu về dân sinh, hạ tầng, môi trường các vùng nghiên cứu trọng điểm và thu thập bổ sung.
85    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Khảo sát bổ sung tài liệu về địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ văn 2 vùng trọng điểm nghiên cứu Nam Định và Hà Tĩnh. Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-2 32 Đánh giá điều kiện, địa chất, khí tượng và thủy văn vùng biển Nam Định, Hà Tĩnh.
86    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện thuỷ lực, đặc điểm kỹ thuật điển hình của đê biển 02 vùng trọng điểm nghiên cứu, lựa chọn điều kiện biên cho các mô hình. Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-4 77 Phân tích, đánh giá kết cấu đê biển điển hình, các đặc điểm vể điều kiện thủy lực, các đặc điểm địa kỹ thuật tác động vào đê của vùng trọng điểm nghiên cứu. Các vấn đề KHCN tăng cường ổn định đê.
87    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Xác định tần suất mực nước đê biển hiện có để đánh giá tần suất vượt tần suất thiết kế và nước dâng có thể xảy ra trong vùng biển nước ta Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-5 68 Khái quát về đê biển Việt Nam, nhân tố ảnh hưởng và khả năng ứng phó biến đổi khí hậu. Các phương pháp tính toán mực nước biển thiết kế. Đường tần suất mực nước tổng hợp dọc theo bờ biển Nam Định và các tỉnh lân cận từ Thái Bình đến Ninh Bình.
88    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Nghiên cứu cơ chế phá hoại đê biển trong bão và triều cường Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-6 88 Nguyên nhân hư hỏng đê biển. Các dạng mất ổn định đê, đê cửa sông. Tổng quan các nghiên cứu sóng tràn qua đê biển trong điều kiện bão. Tổng quan các nghiên cứu xói mái trong đê biển do sóng tràn trong bão.
89    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá hoại đê biển khi tổ hợp sóng lớn triều cường tràn đỉnh Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-7 49 Sơ lược lý thuyết mô hình sóng. Giới thiệu các mô hình công trình bờ biển. Phân tích kết quả thí nghiệm.
90    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Nghiên cứu, phân tích, xây dựng bài toán tương tác nước đất đê khi đê tràn nước. Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-8 33 Đặc điểm làm việc của đê biển tràn nước. Các mô hình tương tác (đất – nước, đất – nước – đê). Hướng dẫn trình tự giải các bài toán tương tác.
91    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tăng khả năng chịu tải của đê và nền đê Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-12 28 Giới thiệu Công nghệ neo giữ tấm lát mái và Công nghệ gia cường vỏ bọc chống xói mòn mái hạ lưu bằng phụ gia Consolid. Tổng hợp quy trình xử lý đất có phụ gia Consolid.
92    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng điểm đê biển Thạch Kim-Hà Tĩnh Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-13 22 Các tài liệu thiết kế và giải pháp kỹ thuật nâng cấp đê.
93    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng điểm đê biển Giao Thủy – Nam Định Ngô Trí Viềng, GS.TS Trường ĐH Thủy lợi 2010 8088-14 25 Các tài liệu thiết kế và giải pháp kỹ thuật nâng cấp đê.
94    Nghiên cứu tương quan cân bằng nước đề xuất giải pháp cấp nước cho vùng đất cát ven biển tỉnh Bình Thuận. ThS.Nguyễn văn Lân Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam 2007 dieutra1 3 Nghiên cứu các giải pháp công trình tạo nguồn, đề xuất các mô hình cấp nước và tưới hiệu quả trên vùng đất cát. Đề xuất mô hình với giải pháp công trình kết hợp giải pháp phi công trình có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giống cây mới, tưới tiết kiệm nước để khai thác hiệu quả vùng đất cát
95    Nghiên cứu nguyên nhân gây ra dông sét và đề xuất các giải pháp phòng tránh làm giảm nhẹ thiệt hại trong vùng thung lũng sông La Ngà, Đức Linh – Tánh Linh, Bình Thuận(Phần tóm tắc). TS. Lê Ngọc Thanh Phân viện Địa lý tại Tp. Hồ Chí Minh 2007 dieutra2 3 Làm rõ nguyên nhân xuất hiện dông sét có tính tập trung trong khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp phòng tránh có hiệu quả nhằm làm giảm nhẹ các thiệt hại do hiện tượng dông sét gây ra trong khu vực đó.
96    Nghiên cứu nguyên nhân gây ra dông sét và đề xuất các giải pháp phòng tránhsét làm giảm nhẹ thiệt hại trong vùng thung lũng sông La Ngà, Đức Linh – Tánh Linh, Bình Thuận TS. Lê Ngọc Thanh Phân viện Địa lý tại Tp. Hồ Chí Minh 2007 dieutra3 8 Làm rõ nguyên nhân xuất hiện dông sét có tính tập trung trong khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp phòng tránh có hiệu quả nhằm làm giảm nhẹ các thiệt hại do hiện tượng dông sét gây ra trong khu vực đó.
97    Xây dựng phương án dự báo đỉnh lũ, phân vùng ngập lụt thung lũng sông la ngà, tỉnh bình thuận. Ths.Nguyễn Tấn Hương Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ 2007 dieutra8 2 Điều tra tình hình lũ lụt, xây dựng phương án dự báo đỉnh lũ, phân vùng ngập lụt thung lũng sông La Ngà của hai huyện Tánh Linh và Đức Linh tỉnh Bình Thuận.
98    Ứng dụng công nghệ gis xây dựng mô hình quản lý nước ngầm khu vực cấp nước phía nam thành phố Phan Thiết. ThS Mai Chí - Vũ Ngọc Trân Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Thuận Đoàn ĐCTV-ĐCCT 705 2007 dieutra9 1 Điều hành việc thực hiện Luật Môi trường và Luật tài nguyên nước. Đánh giá tác động môi trường trên phạm vi toàn tỉnh. Quản lý tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản. Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế các quá trình ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm các nguồn nước ngầm.
99   

Nghiên cứu nguyên nhân gây xói lở.

Đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ biển đáp ứng yêu cầu giữ gìn tôn tạo cảnh quan môi trường du lịch tỉnh Bình Thuận.

ThS.Nguyễn văn Lân Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam 2007 dieutra10 2 Xác lập vùng bờ biển cần bảo vệ thuộc tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu định hướng các giải pháp bảo vệ và bước đầu tư. Đề xuất và lựa chọn giải pháp bảo vệ bờ và cảnh quan du lịch vùng vịnh Đồi Dương – Thành phố Phan Thiết.
100                 Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo đỉnh lũ và phân vùng ngập lụt hạ lưucác sông Cái, sông Cà Ty. ThS Nguyễn Tấn Hương &CTV Đài khí tượng-Thủy văn Nam Trung Bộ 2007 diẻutra11 2 Điều tra thu thập, đo đạc và phân tích tài liệu KTTV, địa hình, dân sinh kinh tế, thủy lợi, giao thông,... để xây dựng phương án dự báo đỉnh lũ trên các sông trên một cách khách quan, khoa học. Xây dựng phần mềm cảnh báo, dự báo đỉnh lũ sông Cái Phan Thiết và sông Cà Ty, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ lưu sông Cái Phan Thiết và sông Cà Ty bằng ngôn ngữ VisuaBasic 6.0 và quan hệ tương quan mưa rào - dòng chảy...
446388