-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN KHÁC (Cập nhật 07/03/2019)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Năm Tên file Số trang Tóm tắt
1 Đánh giá trình độ công nghệ các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm lợi thế và chủ yếu tỉnh Bình Thuận   Sở Công Nghiệp Bình Thuận 2007 congnghiep2 1

-Xác định trình độ công nghệ sản xuất công nghiệp của Tỉnh để đánh giá ưu khuyết điểm và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra giải pháp để hội nhập thịt trường quốc tế.

- Hỗ trợ thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá- hiện đại hoá sản xuất công nghiệp các sản phẩm lợi thế của Tỉnh Bình Thuận

- Xác định lộ trình xây dựng chính sách đổi mới công nghệ làm cơ sở chỉ đạo của Đảng về công nghiệp hoá - hiện đại hoá sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Thuận.

2 Khảo sát đánh giá thực trạng nghề dệt thổ cẩm (chăm) huyện bắc bình – tuy phong và xây dựng mô hình phục hồi Đinh Thị Thúy Oanh Sở Công Nghiệp Bình Thuận 2007 congnghiep3 1

- Nghiên cứu khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm tại Bình Thuận.

- Xây dựng một mô hình mẫu với quy mô 5 máy dệt, với thiết bị dệt cải tiến phù hợp với lao động thủ công đảm bảo năng suất và mẫu mã, được thị trường ưa

chuộng, đào tạo tay nghề, tổ chức tiêu thụ hàng hóa, đảm bảo bà con có thu nhập.

433708