-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC KH MÁY TÍNH - THÔNG TIN (Cập nhật 30/8/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và thông tin 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Năm Tên file Số trang Tóm tắt
1         Nghiên cứu cơ sở khoa học mạng thông tin khoa học - công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Đỗ Văn Xê, PGS.TS Trường đại học Cần Thơ 2010 8731_141tr 141 Điều tra, xác định nhu cầu và nội dung thông tin KHCN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn vùng ĐBSCL. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật mạng thông tin (Hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử và mạng máy tính). Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực khai thác thông tin KHCN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống người dân bằng phương tiện CNTT-TT. Nghiên cứu xác định mô hình tổ chức, quản lý, điều hành mạng thông tin KHCN. Xây dựng cơ chế hoạt động mạng thông tin KHCN khu vực ĐBSCL.
2         Xây dựng cổng thông tin về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bùi Quốc Nghĩa, TS Trung tâm ứng dụng TBKHCN Bà Rịa-Vũng Tàu 2006 TT.1 184 Xây dựng cổng thông tin để tích hợp dữ liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường ở dạng cổng thông tin portal tích hợp bản đồ dạng số GIS.
3         Xây dựng cơ sở dữ liệu và sách điện tử tra cứu các tính chất vật lý của đá và một số loại quặng ở Việt Nam Trương Thu Hương, KS Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Bắc 2006 TT.2 655 Xây dựng CSDL về tính chất vật lý của đá và một số loại quặng ở Việt Nam. Thành lập thành sách điện tử.
4         Nghiên cứu xây dựng mô hình website thương mại điện tử hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển ngành công thương Nguyễn Mạnh Quyền, TS Cục Thương mại điện tử và CNTT 2010 TT.3 126 Khảo sát và phân tích các mô hình website TMĐT và các giải pháp công nghệ cho website TMĐT. Xây dựng một website TMĐT với các module chức năng cơ bản như cung ứng hàng hóa, quản trị khách hàng, thanh toán, bảo mật, kiểm soát, logistics…
5         Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  Trần Vĩnh Phước, PGS,TS Trường ĐH Công nghệ Thông tin Tp. HCM 2008 TT.4 171 Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý đô thị thành phố Biên Hòa gồm: Thiết kế kiến trúc hệ thống, Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS theo mô hình Geodatabase, Xây dựng phần mềm ứng dụng, Xây dựng WebGIS, Xây dựng công việc khung.
6         Nghiên cứu các giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ mạng sử dụng mạng Lan ảo và phát triển dịch vụ truy nhập từ xa vào mạng nội bộ thông qua internet Huỳnh Đức Nghĩa, KS Trung tâm Tin học Hà Nội 2008 TT.5 55 Khảo sát hiện trạng hệ thống mạng nội bộ cơ quan Bộ. Nghiên cứu xây dựng 5 mạng Lan ảo tại Bộ Công Thương và 4 mạng Lan ảo tại các đơn vị kết nối đến Bộ để tăng cường sự ổn định và chất lượng dịch vụ mạng máy tính Bộ Công Thương. Nghiên cứu sử dụng công nghệ VPN để cung cấp khả năng kết nối từ xa vào mạng nội bộ thông qua internet.
7         Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý đô thị tại Thành phố Vũng Tàu Nguyễn Thị Hương Lan, KS Công ty CP NCPT KHCN Inova Vũng Tàu 2008 TT.6 123 Xây dựng thử nghiệm hệ thống thông tin địa lý GIS Tp. Vũng Tàu có khả năng quản lý, lưu trữ, trao đổi, tích hợp các thông tin không gian và thông tin thuộc tính, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước.
8         Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ quản lý hiện trạng và quy hoạch lưới điện tỉnh Bình Thuận. Trung tâm Công nghệ TTĐL DITAGIS. Sở Công Nghiệp 2007 congnghiep1 2 Xây dựng cơ sở dữ liệu lưới điện, các thông số kỹ thuật về lưới điện, các thông tin về điện khí hoá nông thôn trong phạm vi từng xã phường. Xây dựng bản đồ số hoá hiện trạng lưới điện trung thế trên nền bản đồ địa hình 1/25.000. Cập nhật bản đồ số hoá qui hoạch lưới điện tỉnh đến năm 2010 có tính đến năm 1015. Xây dựng phần mềm quản lý lưới điện tỉnh với các yêu cầu :cập nhật , hiển thị, tìm kiếm, kết xuất , in ấn thông tin về lưới điện và điện khí hoá nông thôn.
9         Ứng dụng gis vào công tác quản lý đô thị thành phố Phan Thiết Nguyễn Văn Nhân

Phân Viện quy hoạch và Thiết kế

Nông nghiệp Miền Nam TSKH.

2007 dieutra4 2 Xây dựng một hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý đô thị. Phát triển ứng dụng GIS để thực hiện việc quản lý nhà - đất, cấp giấy phép xây dựng theo yêu cầu quản lý quy hoạch chung và chi tiết. Đào tạo cán bộ sử dụng, đảm bảo làm chủ công nghệ và các sản phẩm của dự án để tiếp tục phát triển tại địa phương.
10    Sử dụng công nghệ gis trong quản lý và trợ giúp quyết định sử dụng nước của hồ đá bạc, huyện tuy phong tỉnh Bình Thuận TS.Phạm văn Cự -ThS Mai Chí

Trung tâm liên ngành viễn thám và GIS

Trường Đại học KHXH&NV và Chi cục Thủy lợi

2007 dieutra6 1

GIS hoá dữ liệu liên quan đến hồ chứa, kênh tưới vùng tưới. Ứng dụng GIS trong tính toán lượng nước cần, tính toán điều tiết hồ, xác định quy trình mở cống trong phương án canh tác nhằm trợ giúp ra quyết định điều phối

công tác tưới tiêu. Thực thiện tính toán thủy lợi phí tự động theo từng phương án.

Nghiên cứu cơ sở khoa học mạng thông tin khoa học - công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học mạng thông tin khoa học - công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Đỗ Văn Xê
  3. Cơ quan chủ trì: Trường đại học Cần Thơ
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8731_141tr
  6. Số trang: 141
  7. Tóm tắt:

Điều tra, xác định nhu cầu và nội dung thông tin KHCN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn vùng ĐBSCL. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật mạng thông tin (Hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử và mạng máy tính). Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực khai thác thông tin KHCN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống người dân bằng phương tiện CNTT-TT. Nghiên cứu xác định mô hình tổ chức, quản lý, điều hành mạng thông tin KHCN. Xây dựng cơ chế hoạt động mạng thông tin KHCN khu vực ĐBSCL.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

433711