-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC (cập nhật 07/03/2019)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Khoa học xã hội khác.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT Tên đề tài Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang Tóm tắt
1 Luận cứ khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020 Trường đại học Kinh tế Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS 2010 8052_417tr 417 Nghiên cứu xu hướng và đặc điểm phát triển của nền kinh tế dịch vụ và các điều chỉnh chính sách phát triển ngành dịch vụ trên thế giới. Tìm hiểu thực trạng phát triển ngành dịch vụ tại Việt Nam (1986 - 2010). Đưa ra quan điểm và một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020.
2 Bản sắc truyền thống bình thuận qua các địa danh hành chính - lịch sử - cách mạng kháng chiến – dân gian trên địa bàn thành phố phan thiết. Sở Văn Hóa Thông Tin Lâm Quang Hiền&CTV 2007 KHXHNV1 1

-Biên tập bản sắc truyền thống Bình Thuận qua các địa danh hành chính - lịch sử - cách mạng – kháng chiến – dân gian trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

-Góp phần nhận thức sâu sắc về lịch sử truyền thống tỉnh nhà nói chung, địa bàn thành phố Phan Thiết nói riêng đối với các tầng lớp nhân dân ở địa phương đặc biệt là thế hệ trẻ.

3 Điều tra, khảo sát thực trạng, kiến nghị các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị địa bàn thôn khu phố tỉnh bình thuận. Ban dân vận tỉnh uỷ Nguyễn Miên Tâm 2007 KHXHNV2 7 Đưa ra Cơ sở lý luận và thực triễn về “ đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị địa bàn thôn, khu phố”. Kết quả khảo sát thực trạng ở 212 thôn thuộc 55 xã, phường, thị trấn của 5 huyện, thành phố.
4 Địa chí bình thuận. Sở Văn Hóa Thông Tin Lâm Quang Hiền&CTV 2007 KHXHNV3 1 -Soạn thảo Địa chí Bình Thuận nhằm mục đích ghi chép giới thiệu về vùng đất thuộc tỉnh Bình Thuận. Vùng đất nằm ở Cực Nam Trung Bộ vốn có lịch sử hình thành, tồn tại và phát triển rất phong phú với tiềm năng kinh tế và văn hóa khá dồi dào.
5

Địa lý bình thuận - tài liệu phục vụ giảng dạy chương trình địa lý

địa phương cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trường phổ thông trong tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Ngô Minh Chính 2007 KHXHNV4 1

Nhằm góp phần vào chương trình dạy môn địa lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, để nâng cao nhận thức hiểu biết địa lý địa phương với địa lý cả nước

cho học sinh phổ thông trong tỉnh.

6 Điều tra, khảo sát thực trạng, kiến nghị các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị địa bàn thôn, khu phố tỉnh bình thuận(phần tóm tắt). Ban Dân Vận Tỉnh Ủy BT Nguyễn Miên Tâm 2007 KHXHNV5 1 Tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng hệ thống chính trị ở thôn, khu phố. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị địa bàn thôn, khu phố trong tỉnh.
7 Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghề gốm gọ của đồng bào chăm tại làng trì đức - xã phan hiệp - huyện bắc bình tỉnh bình thuận. Trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM TS. Thành Phần 2007 KHXHNV6 2 - Nghiên cứu sâu về quá trình hình thành và phát triển nghề gốm tại làng Trì Đức. phân tích và đưa ra những giải pháp nhằm ứng dụng, duy trì và phát triển theo quy mô mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.
8

Phương pháp kết dính

trong xây dựng tháp chăm cổ.

  Hoàng Thị Ngọc Lan (Nhất chi Lan) 2007 KHXHNV7 1

Xây dựng 01 mô hình tháp cổ tháp Chăm thu nhỏ, để tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật của Tỉnh năm 2005.

Nhằm khuyến khích ý tưởng sáng tạo của nhân dân trong việc mong muốn đóng góp công sức, trí tuệ nhằm trùng tu tháp ChămPa cổ và xây mới tháp ChămPa

cổ (thu nhỏ) tại các nơi du lịch, vui chơi hoặc có thể tạo ra các sản phẩm mới bằng đồ gốm như Hòn non bộ.

9 Sưu tầm, phiên dịch, nghiên cứu di sản hán nôm trong các di tích lịch sử - văn hóa tỉnh bình thuận.

Bảo Tàng Bình Thuận

Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ

ThS. Nguyễn Xuân Lý- GS. Nguyễn Tấn Đắc 2007 KHXHNV8 2 Tìm hiểu các văn bản Hán Nôm để bằng những tư liệu và luận cứ khoa học làm rõ hơn giá trị của chúng. Xác định được các địa danh xưa mà ngày nay không còn biết, cả những sự kiện lịch sử từ những thời kỳ đầu thành lập tỉnh. Quá trình khẩn hoang xây dựng quê hương, hương ước của các làng xã, tạo cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy di sản lịch sử văn hoá của nhân dân Bình Thuận.
10 Nhận diện suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ tỉnh bình thuận qua những năm đổi mới và phương hướng, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của đảng trong thời gian tới. Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy BT Nguyễn Văn Cỏi 2007 KHXHNV9 1 Nghiên cứu làm rõ thực trạng suy thoái trong Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh, qua đó đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo củ các cấp ủy đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
11 Thực trạng và giải pháp phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tỉnh bình thuận đến năm 2010. Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Bình Thuận TS. Nguyễn Văn Thuần&CTV 2007 KHXHNV10 1

-Đánh giá thực trạng về tiềm lực KHCN tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001 – 2005.

-Đề xuất một số giải pháp phát triển tiềm lực KHCN của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2010.

446390