Get Adobe Flash player

Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu về phát triển làng nghề và đề xuất định hướng giải pháp phát triển thương mại làng nghề Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Từ Thanh Thủy
  3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu thương mại
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8530_124tr
  6. Số trang: 124
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu thực trạng phát triển và thương mại của các làng nghề Việt Nam. Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề Việt Nam đến năm 2020, cụ thể: Xác định quan điểm, định hướng phát triển làng nghề và thương mại của các làng nghề Việt Nam trong thời gian tới; Đưa ra các giải pháp từ phía Nhà nước, Doanh nghiệp, các Hiệp hội làng nghề.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

426310