-->

Nghiên cứu giám định phân tử và chẩn đoán loài mạt D. pteronyssinus tại Việt Nam và định kỳ kiểm định giống để nuôi cấy tạo nguồn dị nguyên thuần khiết

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu giám định phân tử và chẩn đoán loài mạt D. pteronyssinus tại Việt Nam và định kỳ kiểm định giống để nuôi cấy tạo nguồn dị nguyên thuần khiết
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Thanh Hòa
 3. Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Sinh hoc.A33
 6. Số trang: 56
 7. Tóm tắt:

Quy trình giám định phân tử và chẩn đoán loài mạt D. pteronyssinus tại Việt Nam. Giới thiệu kết quả thu nhận, giải trình tự và xác định gen 12S và cox1. Kết quả so sánh, phân tích trình tự chuỗi gen thu nhận.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hợp tác nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng lợn (THT) và E.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới

 1. Tên đề tài: Hợp tác nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng lợn (THT) và E.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới
 2. Chủ nhiệm: Phan Thanh Phượng, GS,TSKH
 3. Cơ quan chủ trì: Hội Thú y Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Sinh hoc.A23
 6. Số trang: 185
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu tình hình dịch tễ bệnh tụ huyết trùng. Khảo sát chất lượng các chủng tụ huyết trùng và E.Coli dùng để chế kháng thể cho lợn, xây dựng quy trình chế tạo kháng thể từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới, khảo sát chế độ bảo quản, xác định liều kháng thể sử dụng phòng trị bệnh, khảo sát hiệu quả phòng trị bệnh E.Coli bằng kháng thể E.Coli và THT dạng bột mịn, nghiên cứu biến động HGKT ở lợn sử dụng kháng thể dạng bột, đông khô, khảo sát hiệu quả phòng trị bệnh tụ huyết trùng bằng kháng thể nhi liên E.COli và tụ huyết trùng lợn dạng bột và dạng khô.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Hồng Sơn
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
 4. Năm hoàn thành: 2007
 5. Tên file: Sinh hoc.A25
 6. Số trang: 180
 7. Tóm tắt:

Điều tra tình hình phân bố, hiện trạng xâm lấn và mức độ gây hại của cây trinh nữ thân gỗ ( TNTG ) tại vườn quốc giông Tràm Chim và Nam Cát Tiên. Giới thiệu một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học cơ bản của TNTG ở điều kiện Việt Nam và khả năng phòng trừ cây TNTG bằng các biện pháp thủ công, cơ giới, hoá học và sinh học phù hợp với điều kiện của các vườn quốc gia.

Để lấy thông tin tài liệu của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại để sản xuất chế phẩm giàu axit amin và enzym từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và thuỷ hải sản ở qui mô bán công nghiệp

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại để sản xuất chế phẩm giàu axit amin và enzym từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và thuỷ hải sản ở qui mô bán công nghiệp
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Thuỳ Châu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CN Sau thu hoạch
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A39
 6. Số trang: 280
 7. Tóm tắt:

Tuyển chọn bộ chủng giống vi sinh vật có hoạt tính sinh học từ các nguồn thiên nhiên. Sử dụng kỹ thuật hiện đại trong chọn tạo giống các chủng vi sinh vật. Hoàn thiện công nghệ lên men axit amin và enzim ở qui mô phòng thí nghiệm và qui mô 150l/mẻ và 1500l/mẻ. Thử nghiệm và đánh giá các chế phẩm sản xuất được trên đàn gia súc, gia cầm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam – Chuyên đề: Phân tích về hiệu quả kỹ thuật , kinh tế , môi trường và khả năng ứng dụng trên diện rộng của các biện pháp phòng trừ

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam – Chuyên đề: Phân tích về hiệu quả kỹ thuật , kinh tế , môi trường và khả năng ứng dụng trên diện rộng của các biện pháp phòng trừ
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Hồng Sơn
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
 4. Năm hoàn thành: 2007
 5. Tên file: Sinh hoc.A26
 6. Số trang: 22
 7. Tóm tắt:

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật , kinh tế và tác động môi trường của các biện pháp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ như: thủ công cơ giới , sinh học và thủ công kết hợp với hoá học tại vườn quốc gia Tràm Chim, Cát Tiên, lưu vực sông La Ngà, lòng hồ Hoà Bình và Thác Bà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

433682