-->

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC THỦY SẢN (Cập nhật ngày 07/03/2019)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Thủy sản

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị chủ trì Năm Tên file Số trang Tóm tắt
 1 Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (nước ngọt, lợ, mặn) Nguyễn Thị Xuân Thu, PGS.TS. Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III 2010 8690_232tr 232 Đề tài tiến hành thu thập thông tin, phân tích và lựa chọn công nghệ, thiết bị đồng bộ cho từng đối tượng nuôi. Thiết kế hệ thống nuôi và các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng. Nghiên cứu chế tạo và lắp đặt hệ thống nuôi và các thiết bị. Xây dựng quy trình nuôi công nghiệp cá hồi, cá tầm, bào ngư. Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và bệnh trong hệ thống nuôi. Phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá khả năng áp dụng của mô hình.
 2 Nghiên cứu hiện trạng khai thác và sử dụng cá tạp (cá non, cá chưa trưởng thành, cá kém chất lượng, cá có giá trị kinh tế thấp) của một số nghề khai thác chủ yếu (kéo, đáy, te, vây vó, mành, chụp mực) Nguyễn Văn Lung, ThS. Trung tâm khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia 2009 7911_272tr 272 Đề tài xác định tỷ lệ cá tạp, cá non trong sản phẩm đánh bắt. Nghiên cứu định loại thành phần loài có trong sản phẩm cá tạp. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của 50 đối tượng cá tạp và xây dựng bảng kích thước cho phép đánh bắt của 50 đối tượng cá có giá trị kinh tế. Tính toán sản lượng cá tạp, cá non bị khai thác hàng năm. Xác định loại nghề khai thác, thời gian, đánh bắt có tỷ lệ cá tạp cao. Nghiên cứu đề xuất kích thước mắt lưới phù hợp cho các loại ngư cụ. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng cá tạp và đánh giá nhu cầu sử dụng cá tạp trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển bền vững nghề đánh bắt hải sản ở nước ta.
 3 Nghiên cứu kỹ thuật khai thác mực xà bằng nguồn sáng Bách Văn Hạnh, ThS Viện Nghiên cứu hải sản 2011 9193_278tr 278 Nghiên cứu tổng quan tình hình khai thác và một số vấn đề liên quan đến nghề khai thác mực xà ở Việt Nam dựa vào cơ sở số liệu hiện có. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng nguồn sáng (màu sắc, cường độ) cho lưới chụp mực bốn tăng gông khai thác mực xà.
 4 Nghiên cứu ngư trường và công nghệ khai thác cá ngừ đại dương giống (Thunnus albacares; Thunnus obesus) phục vụ nuôi thương phẩm Nguyễn Long, TS. Viện Nghiên cứu hải sản 2010 8611_311tr 311 Đề tài đã đề xuất quy trình công nghệ khai thác cá ngừ đại dương giống phù hợp với hoàn cảnh tàu thuyền, ngư cụ, trang bị kỹ thuật còn rất thô sơ như của nước ta hiện nay. Đồng thời xây dựng quy trình công nghệ lưu giữ và vận chuyển cá ngừ đại dương giống phù hợp với điều kiện tàu vận chuyển còn nhỏ của nước ta. Thiết kế và thi công lồng lưu giữ và vận chuyển cá ngừ đại dương giống.
 5 Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức và công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông (P.orratus) và tôm hùm xanh (P.homarus) Lại Văn Hùng, PGS.TS. Trường ĐH Nha Trang 2010 8603_167tr 167 Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm. Mở ra triển
vọng sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm, góp phần hạn chế rủi ro cho người nuôi, bảo vệ môi trường và phát triển nghề nuôi tôm hùm bền vững tại Việt Nam.
 6 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống và kỹ thuật nuôi thương phẩm một số loài cá biển có giá trị kinh tế cao Lê Xân, TS. Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I 2010 8569_183tr 183 Đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài: cá Song Chuột (Crommileptes altivelis), cá Song Vằn (E.fuscoguttatus), cá Song Da Báo (Plectropomus leopadus)Theo dõi một số bệnh thường gặp ở 3 loài và đề xuất các biện pháp phòng trị. Qua đó, góp phần xây dựng đàn cá bố mẹ và hậu bị một số loài cá biển phục vụ sản xuất.
7        

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh từ các dòng vi

khuẩn có đặc tính đối kháng Vibrio spp. nhằm nâng cao tỉ lệ sống ấu

trùng cá biển và tôm sú

Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh, TS Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II 2011 8938_149tr 194 Đề tài khảo sát phân lập tác nhân gây bệnh Vibrio spp. trên ấu trùng tôm sú và cá chẽm. Phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy phân tử quorum sensing của vi khuẩn Gram âm. Khảo sát các đặc tính probiotic của các chủng vi khuẩn phân hủy quorum sensing ở điều kiện in vitro. Khảo sát các đặc tính probiotic của các chủng vi khuẩn phân hủy quorum sensing ở điều kiện in vivo. Xác định thành phần loài và định danh các hỗn hợp vi khuẩn đã tuyển chọn. Nghiên cứu nhân sinh khối và phối chế tạo chế phẩm vi sinh từ các hỗn hợp vi khuẩn đã tuyển chọn.
8         Ứng dụng và hoàn thiện quy trình công nghệ dự báo ngư trường phục vụ khai thác hải sản xa bờ Đoàn Văn Bộ, PGS.TS. Viện Nghiên cứu Hải Sản 2010 8389_68tr 68 Xây dựng, phát triển, hoàn thiện và cập nhật hệ thống thông tin các cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo ngư trường khai thác vùng biển xa bờ miền Trung và giữa Biển Đông. Nghiên cứu các cơ sở khoa học, xây dựng, phát triển và hoàn thiện mô hình và quy trình công nghệ dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương cho một số loại nghề (câu vàng, rê, vây). Xây dựng các bản dự báo thực nghiệm ngư trường khai thác và đánh giá, kiểm chứng các dự báo, đề xuất các giải pháp tổ chức khai thác hiệu quả ngư trường xa bờ miền Trung và giữa Biển Đông.
9         Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu Hà Lê Thị Lộc, TS. Viện Hải dương học 2011 8633_273tr 273 Đề tài nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh sản, kỹ thuật thuần dưỡng, sản xuất giống, công nghệ di truyền, kỹ thuật nuôi thương phẩm … cá ngựa vằn, cá thia đồng tiền, cá chép koi. Nghiên cứu các hiện tượng bệnh lý và một số biện pháp phòng trị trên 06 loài cá cảnh.
10    Nghiên cứu vacxin phòng bệnh nhiễm khuẩn cho cá tra, cá basa, cá mú, cá giò, có hồng mỹ nuôi công nghiệp Nguyễn Mạch Thắng, ThS Viện NC Nuôi trồng Thủy sản 2 2009 Thuy san.A1 220 Giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo vacxin phòng bệnh gan thận có mủ cho cá tra và cá basa. Nghiên cứu chế tạo vacxin phòng bệnh Vibriosis cho cá mú, cá giò. Nghiên cứu chế tạo vacxin phòng bệnh do vi khuẩn Streptococcus.
11    Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus Forskal, 1775) tại Nha Trang, Khánh Hòa Nguyễn Địch Thanh, ThS Sở NNPTNT Khánh Hòa 2009 Thuy san.A2 144 Giới thiệu kết quả nghiên cứu tuyển chọn, tạo đàn cá hồng bạc bố mẹ; kết quả nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ và cho đẻ; kết quả nuôi ương ấu trùng mới nở đến 30 ngày tuổi ; kỹ thuật nuôi giống cá hồng bạc trong bể xi măng và bằng giai biển; kết quả khoả sát ảnh hưởng của thức ăn, độ mặn và mật độ đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá hồng bạc từ 1 đến 30 ngày tuổi.
12    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Bản vẽ thiết kế các mẫu câu vàng, câu tay, chà (thả ở độ sâu lớn) Nguyễn Long, TS Viện NC Hải 2006 Thuy san.A3 9 Giới thiệu các bản vẽ thiết kế các mẫu câu vàng, câu tay, chà (thả ở độ sâu lớn).
13    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Mô hình tổ chức các đội tàu sản xuất của nghề câu cá ngừ đại dương bằng câu vàng và câu tay quanh chà Nguyễn Long, TS Viện NC Hải 2006 Thuy san.A4 41 Giới thiệu cơ sở để xây dựng mô hình. Đề xuất các mô hình câu cá ngừ đại dương như: mẫu vàng câu cải tiến và kỹ thuật khai thác mới, mô hình khai thác kiếm nghề câu vàng với lưới chụp mực và mô hình tổ chức khai thác nghề câu tay cá ngừ đại dương.
14    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Báo cáo chuyến công tác tháng 7-8 năm 2006 tại Nha Trang Nguyễn Long, TS Viện NC Hải 2009 Thuy san.A5 18 Giới thiệu kết quả nghiên cứu năng suất khai thác và hiệu quả kinh tế của chuyến biển.
15    Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài Lutraria rhynchaena Jonas, 1844 tại Khánh Hoà Trần Trung Thành, ThS Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hoà 2008 Thuy san.A6 104 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Trình bày cơ sở khoa học để xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi Tu hài thương phẩm. Xây dựng quy trình nuôi Tu hài thương phẩm.
16    Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam bộ Phạm Quốc Huy, ThS Viện NC Hải sản 2008 Thuy san.A7 461 Giới thiệu kết quả điều tra hiện trạng thành phần, phân bố và số lượng trứng cá-cá con và ấu trùng tôm-tôm con, cùng một số yếu tố môi trường có liên quan. Đánh giá tác động của một số ngư cụ khai thác đối với cá con và ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Nam bộ. Xây dựng bản đồ bãi đẻ, mùa vụ sinh sản của một số đối tượng ở khu vực nghiên cứu trên. Đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá, cá con và ấu trùng tôm-tôm con ở vùng ven biển Đông Tây Nam bộ.
17    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Tổng quan nghề khai thác cá ngừ đại dương Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A8 35 Tổng quan nghề khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam và ở một số nước trên thế giới như: Philippine, Thailand, Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
18    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Kết quả nghiên cứu cải tiến công nghệ khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu vàng Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A9 102 Tổng quan tình hình khai thác cá ngừ đại dương trên thế giới và ở Việt Nam bằng nghề câu vàng. Giới thiệu kết quả nghiên cứu thành phần loài, sản lượng cá ngừ đại dương, chiều dài cá ngừ đại dương câu được. Giới tính và độ chín muồi tuyến sinh dục của cá ngừ đại dương câu được, tương quan giữa nhiệt độ và tần suất bắt gặp và hiệu quả kinh tế.
19    Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long-Các phụ lục Lê Tiêu La, PGS,TS Viện KTQH Thuỷ sản 2008 Thuy san.A10 138 Giới thiệu tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng mô hình, phiếu phỏng vấn sâu cán bộ quản lý, bộ câu hỏi thảo luận nhóm người dân chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản (NTTS). Bảng phỏng vấn hộ gia đình chuyển đổi sang NTTS, bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá và phương pháp thu thập dữ liệu, kết quả phân tích mẫu môi trường 14 mô hình chuyển đổi sang NTTS ở Đồng bằng sông Cửu Long.
20    Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long Lê Tiêu La, PGS,TS Viện KTQH Thuỷ sản 2008 Thuy san.A11 132 Đánh giá thực trạng chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) của vùng ĐBSCL. Đánh giá hiệu quả từng mô hình chuyển đổi sang NTTS theo vùng sinh thái. Giới thiệu các nguyên nhân thành công, thất bại và các bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang NTTS ở vùng ĐBSCL. Đáng giá khả năng nhân rộng và chuyển đổi lại của các mô hình trong vùng ĐBSCL. Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững.
21    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Quy trinhg, công nghệ khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu tay Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A12 18 Giới thiệu tàu thuyền, ngư cụ. trang thiết bị và nhân lực phục vụ khai thác. Trình bày các yếu tố liên quan đến kỹ thuật khai thác như: Mùa vụ, thời tiết, dòng chảy, độ sâu, thời gian khai thác v.v...Giới thiệu quy trình kỹ thuật khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu tay.
22    Nghiên cứu thiết kế giàn phơi mực xà tháo lắp nhanh và cải tiến công nghệ xử lý mực xà đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn trong sản xuất Trần Cảnh Đình, ThS Viện NC Hải sản 2008 Thuy san.A13 122 Giới thiệu kết quả nghiên cứu khảo sát thực trạng nghề câu mực xà. Thiết kế, chế tạo giàn phơi và lắp đặt trên tàu và thử nghiệm. Thiết kế, chế tạo lò sấy và lắp đặt trên tàu thử nghiệm. Nghiên cứu cải tiến công nghệ xử lý mực xà trên tàu khai thác.
23    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Các mô hình tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao đang được sử dụng trong nghề câu tay tại Philippine Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A14 17 Giới thiệu mô hình 1 tàu lớn chở theo nhiều tàu nhỏ, mô hình dự án câu tay cá ngừ đại dương quanh chà của Chi cục nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vùng XI ở Philippin.
24    Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng xuất khẩu Trần Cảnh Đình, KS Viện NC Hải sản 2007 Thuy san.A15 296 Giới thiệu kết quả nghiên cứu công nghệ chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ mực xà khô, công nghệ chế biến surimi và các sản phẩm mô phỏng giả tôm, cua từ surimi, công nghệ sản xuất agar chất lượng cao, công nghệ sản xuất một số sản phẩm thuỷ sản đóng hộp xuất khẩu, công nghệ vận chuyển thuỷ sản sống bằng phương pháp ngủ đông. Thiết kế chế tạo thiết bị sấy kết hợp. Phần phụ lục giới thiệu các tài liệu liên quan về mực xà, surimi, agar, đồ hộp, bảo quản vận chuyển sống và sấy kết hợp lạnh-gốm bức xạ hồng ngoại.
25    Cải tiến kỹ thuật khai thác ghẹ bằng lồng bẫy Vũ Đình Đáp, ThS Viện NC Nuôi trồng Thuỷ sản III 2007 Thuy san.A16 112 Giới thiệu đặc điểm sinh học, phân bố một số loài ghẹ, ngư cụ khai thác ghẹ trên thế giới và ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng khai thác ghẹ bằng lồng bẫy và đặc điểm sinh học sinh sản một số loài ghẹ khai thác phổ biến ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả nghiên cứu cải tiến, thử nghiệm và đánh giá khai thác ghẹ bằng lồng bẫy. Đề xuất định hướng phát triển nghề khai thác ghẹ bằng lồng cho các tỉnh ven biển Việt Nam.
26    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A17 194 Giới thiệu một số đặc điểm sinh học của cá ngừ đại dương. Nghiên cứu độ sâu ăn mồi của cá ngừ đại dương, chiều dài cần thiết của dây thẻo câu. ảnh hưởng của nhiệt độ nước biển đến năng suất khai thác. Kết quả nghiên cứu tính hấp dẫn của loại mồi câu. áp dụng nghề câu tay quanh chà của Philippin vào ngư trường Việt Nam. Đề xuất các mô hình câu cá ngừ đại dương. Phần phụ lục giới thiệu các thông số và bản vẽ ngư cụ, chà thử nghiệm, thống kê kết quả khai thác thử nghiệm câu vàng nghiên cứu độ sâu ngâm mồi khác nhau năm 2005 và 2006.
27    Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển Trần đình Lân, ThS Viện Tài nguyên và Môi trường Biển 2007 Thuy san.A18 138 Tổng quan về hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ( NTTS ) trên toàn dải ven biển Việt Nam, các vấn đề về tài nguyên và môi trường biển liên quan. Giới thiệu tác động của hoạt động NTTS ven biển đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Định giá tổn thất môi trường của các hoạt động nuôi tôm ven biển.
28    Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa - Tình hình khí tượng thuỷ văn khu vực quần đảo Trường Sa Bùi Xuân Thông, TS Viện NC Hải sản 2007 Thuy san.A19 42 Tổng quan về số liệu và phương pháp thống kê.Phân tích và đánh giá chế độ gió, khí áp, độ ẩm, lượng mưa và nhiệt độ không khí.Trình bày một số đặc trưng khí tượng hải văn đầu năm 2003 về chế độ gió, lượng mưa, nhiệt độ không khí và tầm nhìn xa.Phần phụ lục giới thiệu số liệu gió trạm Trường Sa.
29    Nghiên cứu công nghệ xử lý, bảo quản mực (mực xà tươi và một số loài khâc) trên tàu khai thác xa bờ Trần Cảnh Đình, ThS Viện NC Hải sản 2007 Thuy san.A20 126 Giới thiệu kết quả nghiên cứu cơ chế biến đen của mực và đề xuất giải pháp khắc phục. Nghiên cứu công nghệ xử lý bảo quản mực: mực xà, mực ống, mực nang, bạch tuộc. Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm từ mực xà như: mực xà khô lột da, chả mực xà và mực xà filê. Dự thảo tiêu chuẩn nguyên liệu mực xà tươi và một số sản phẩm từ mực xà. Phần phụ lục giới thiệu phân tích các hoạt chất sinh học của mực v.v...
30    Khảo sát sự biến động môi trường vùng nuôi và nâng cao chất lượng Vẹm xanh (Perna Viridis) nuôi ở Khánh Hoà nhằm đa dạng hoá nguyên liệu để chế biến xuất khẩu Nguyễn Thị Nga, TS Trường ĐH Nha Trang 2007 Thuy san.A21 256 Trình bày kết quả khảo sát môi trường vùng nuôi và vẽ bản đồ khu vực nuôi Vẹm xanh (Chloromytilus Viridis) theo công nghệ GIS tỷ lệ 1/50.000. Xây dựng tiêu chuẩn vùng nuôi Vẹm an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng quy trình công nghệ bảo quản Vẹm sau thu hoạch và quy trình công nghệ chế biến một số mặt hàng từ Vẹm xanh.
31    Điều tra hiện trạng và xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi Hầu (Crassostrea belcheri) tại khu vực sông Chà Và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ngô Anh Tuấn, TS Trung tâm Khuyến ngư Bà Rịa-Vũng Tàu 2007 Thuy san.A22 139 Khái quát về hiện trạng nghề nuôi Hầu vùng sông Chà Và và một số yếu tố thuỷ lý, thuỷ hoá, thuỷ sinh vùng nuôi Hầu sông Chà Và. Trình bày kết quả nuôi thử nghiệm Hầu ở sông Chà Và. Đề xuất phương án phát triển nuôi Hầu vùng sông Chà Và.
32    Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi tôm hùm Võ Văn Nha, ThS Viện NC Nuôi trồng Thuỷ sản III 2007 Thuy san.A23 171 Giới thiệu kết quả tổng hợp các nghiên cứu và điều tra bổ sung về nguồn lợi, hiện trạng khai thác các loài tôm hùm nuôi chủ yếu vùng biển trọng điểm (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà). Đánh giá thực trạng nghề nuôi tôm hùm lồng tại các vùng trọng điểm ven biển miền Trung. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi tôm hùm. Giới thiệu kết quả nghiên cứu, thử nghiệm một số mô hình bảo vệ và phát triển nguồn lợi tôm hùm.
33    Thử nghịêm chế phấm SH'99 trong nuôi tôm Sú bán thâm canh ở Bạc Liêu Huỳnh Quốc Khởi, KS Trung tâm Khuyến ngư Bạc Liêu 2006 Thuy san.A24 23 Đánh giá khả năng đề kháng, ngăn ngừa sự cảm nhiễm bệnh của tôm thông qua sử dụng chế phẩm SH'99 và ảnh hưởng của chế phẩm SH'99 đến quá trình sinh trưởng, phát triển của tôm.
34    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ - Kết quả chuyến biển thử nghiệm khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu vàng Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A25 37 Tổng quan tình hình khai thác cá ngừ đại dương trên thế giới và ở Việt Nam bằng nghề câu vàng. Giới thiệu kết quả nghiên cứu thành phần loài, sản lượng cá ngừ đại dương, chiều dài cá ngừ đại dương câu được. Giới tính và độ chín muồi tuyến sinh dục của cá ngừ đại dương câu được, tương quan giữa nhiệt độ và tần suất bắt gặp và hiệu quả kinh tế.
35    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Kỹ thuật khai thác nghề câu (câu tay) cá ngừ đại dương ở Philippine Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A26 26 Tổng quan nghề khai thác cá ngừ ở Philippin. Giới thiệu nghề câu tay cá ngừ đại dương ở Philiippin.
36    Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản-Kết quả thử nghiệm thiết bị thoát cá con cho nghề lưới kéo đơn tại vùng biển Vũng Tàu Nguyễn Văn Kháng, ThS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A27 59 Giới thiệu kết quả thí nghiệm thiết bị lưới mắt vuông, kết quả thí nghiệm thiết bị khung sắt, đánh giá tỷ lệ thoát giữa thiết bị lưới mắt vuông và thiết bị khung sắt có cùng kích thước và lựa chọn thiết bị.
37    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị xử lý nước thải của ao nuôi tôm, phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại bằng phương pháp lọc sinh học Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A28 74 Tổng quan về lọc sinh học nước nuôi trồng thủy sản. Xác định yêu cầu đối với thiết bị, quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý nước thải ao nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại cho vùng nghiên cứu.
38    Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản Nguyễn Văn Kháng, ThS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A29 163 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngư cụ ở trong và ngoài nước. Giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết bị thoát cá con, thiết bị thoát rùa biển, thiết bị thoát mực con. Phần phụ lục giới thiệu kết quả thí nghiệm sơ bộ thiết bị thoát cá con, bảng tổng hợp cá thể theo nhóm chiều dài, số liệu thí nghiệm theo sản lượng và cá thể v.v...
39    Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản-Qui trình công nghệ ứng dụng thiết bị thoát cá con cho lưới kéo đáy Nguyễn Văn Kháng, ThS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A30 13 Giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo và lắp ráp thiết bị tấm lưới mắt vuông và thiết bị khung sắt. Trình bày qui trình kỹ thuật khai thác áp dụng thiết bị thoát cá con cho lưới kéo đáy.
40    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Kết quả chuyến thử nghiệm câu tay cá ngừ đại dương quanh chà kết hợp câu vàng tại vùng biển Đông Nam bộ Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A31 26 Giới thiệu kết quả nghiên cứu thả chà, kết quả câu vàng , kỹ thuật khai thác câu vàng và một số hình ảnh tư liệu của chuyến nghiên cứu.
41    Nghiên cứu và xác lập mô hình phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đất ngập mặn và mô hình nuôi trồng thuỷ sản ven biển miền Trung Hoàng Thanh Hương, PGS,TS Viện Hoá học các HCTN 2006 Thuy san.A32 285 Giới thiệu kết quả xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội vùng đất ngập mặn và nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) ven biển miền Trung. Điều tra đánh giá thực trạng các mô hình phát triển kinh tế-xã hội vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển miền Trung. Xây dựng mô hình NTTS theo hướng bền vững ở khu vực đầm phá. Xây dựng mô hình sản xuất và chưng cất tinh dầu trên vùng cát và đất ngập mặn ven biển. Xây dựng chế phẩm dinh dưỡng nufid, thiết kế và chế tạo thiết bị sấy thuỷ sản.
42    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Nghiên cứu cải tiến vàng câu cá ngừ đại dương trên tàu PY 2979BTS từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2005 Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A33 55 Giới thiệu tình hình khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu trong từng chuyến đi biển và kết quả chung cả ba chuyến biển. Lựa chọn loại thẻo câu, xác định độ câu ngâm mồi. Phân bố tần suất chiều dài cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to trong các chuyến biển thử nghiệm. Đánh giá hiệu quả kinh tế các chuyến biển và tương quan giữa năng suất đánh bắt với nhiệt độ nước biển.
43    Hoàn thiện kỹ thuật sản xuất cá rô phi chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Nguyễn Công Dân, TS Viện NCNT Thuỷ sản 2006 Thuy san.A34 203 Giới thiệu kết quả xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính.Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật và công nghệ nuôi cá rô phi trong ao, bè trên sông và trong lồng lưới trên hồ.Phần phụ lục giới thiệu kết quả nghiên cứu sản xuất giống cá rô phi đơn tính , nuôi thâm canh cá rô phi trong ao đạt năng suất trên 20 tấn/ ha/ vụ , nuôi thâm canh cá rô phi trong bè trên sông Tiền Giang năm 2003 ,2004 và nuôi thâm canh cá rô phi trong lồng lưới trên sông và hồ.
44    Hoàn thiện kỹ thuật sản xuất cá rô phi chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu - Tập các báo cáo chuyên đề kỹ thuật Nguyễn Công Dân, TS Viện NCNT Thuỷ sản 2006 Thuy san.A35 56 Giới thiệu các chuyên đề về:nghiên cứu nâng cao sức sinh sản của cá rô phi ( CRP ), nâng cao tỷ lệ sống của cá hương, cá giống CRP đơn tính ;Thiết kế xây dựng bè nuôi CRP bằng các vật liệu thích hợp ;Quản lý môi trường nuôi CRP trong bè, tạo sản phẩm sạch ;Dinh dưỡng và thức ăn cho CRP nuôi trong bè trên sông ;Nghiên cứu bệnh nguy hiểm thường gặp ở CRP nuôi bè và các phương pháp phòng trị có hiệu quả ;Thu hoạch ,bảo quản và tiêu thụ CRP thương phẩm nuôi trong bè.
45    Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình nuôi thâm canh ốc hương xuất khẩu Nguyễn Thị Xuân Thu, TS Viện NC Nuôi trồng Thuỷ sản 2006 Thuy san.A36 199 Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật nuôi ốc hương thâm canh.Thiết kế các mô hình nuôi thâm canh trong đăng/lồng, ao và bể xi măng.Xây dựng mô hình nuôi ốc hương thâm canh và đánh giá hiệu quả của các mô hình nuôi.Đánh giá tác động môi trường của mô hình nuôi ốc hương thâm canh.Xây dựng qui trình nuôi ốc hương thâm canh.Tìm hiểu các thông tin thị trường và đề xuất giải pháp tiêu thụ sản phẩm ốc hương.
46    Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình nuôi thâm canh ốc hương xuất khẩu - Danh mục sản phẩm KHCN Nguyễn Thị Xuân Thu, TS Viện NC Nuôi trồng Thuỷ sản 2006 Thuy san.A37 47 Giới thiệu các qui trình công nghệ và các mô hình nuôi ốc hương trong bể xi măng , trong ao, trong đăng, lồng.
47    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị cho tôm ăn phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A38 123 Xác định yêu cầu đối với thiết bị, quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị, cách sử dụng thiết bị cho tôm ăn theo nhu cầu, phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại cho vùng nghiên cứu.
48    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Kết quả khảo sát trên tàu câu cá ngừ đại dương KH95543TS từ tháng 6 đến tháng 7/2006 Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A39 29 Giới thiệu quy trình tổ chức khai thác, kết quả xác định độ sâu ngâm mồi và kết quả khai thác: sản lượng và thành phần loài, tần suất bắt gặp và năng suất khai thác ở các dải độ sâu, tần suất bắt gặp cá ngừ đại dương ở các nhóm chiều dài và đánh giá hiệu quả kinh tế.
49    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị xử lý môi trường nước phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A40 76 Xác định yêu cầu đối với thiết bị và đề xuất quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý môi trường nước phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại cho vùng nghiên cứu.
50    Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản-Kết quả các chuyến nghiên cứu thử nghiệm thiết bị thoát rùa biển tại vùng biển Hà Tiên-Kiên Giang (từ ngày 28/4/2004 đến ngày 30/6/2004) Nguyễn Văn Kháng, ThS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A41 58 Giới thiệu nguồn lợi rùa biển Việt Nam, kết quả các chuyến thí nghiệm trên biển, lựa chọn thiết bị thoát rùa biển TEDS, sự ảnh hưởng về hiệu quả kinh tế khi lắp ráp thiết bị thoát rùa và kỹ thuật khai thác.
51    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng mô hình câu vàng cá ngừ đại dương kết hợp lưới chụp mực bốn tăng gông trên tàu PY 92358TS Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A42 75 Tổng quan tình hình nghiên cứu công nghệ và sản lượng khai thác cá ngừ, mực trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả thử nghiệm lưới chụp mực bốn tăng gông, kết quả thử nghiệm nghề câu vàng cá ngừ đại dương. Đề xuất mô hình khai thác kiêm nghề câu vàng với lưới chụp mực.
52    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Thiết kế mô hình nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A43 20 Tổng quan về nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại.Đề xuất mô hình nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại cho vùng nghiên cứu.
53    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị kiểm soát môi trường nước phục vụ nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A44 63 Xác định yêu cầu đối với thiết bị và đề xuất quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị quản lý môi trường nước phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại cho vùng nghiên cứu.
54    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Phương pháp tính toán, thiết kế các thiết bị cơ khí thủy sản Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A45 7 Giới thiệu sơ bộ quy trình tính toán, thiết kế kỹ thuật các thiết bị cơ khí thủy sản.
55    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị xử lý chất thải đặc của ao nuôi tôm, phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A46 84 Xác định yêu cầu đối với thiết bị, quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị, cách sử dụng thiết bị xử lý chất thải đặc trong ao nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại cho vùng nghiên cứu.
56    Nghiên cứu đặc điểm sinh học kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm mực nang( Sapia pharaonis Ehrenberg,1831) Nguyễn Thị Xuân Thu, TS Viện NC Nuôi trồng Thuỷ sản 2006 Thuy san.A47 160 Trình bày đặc điểm sinh học sinh sản, sinh trưởng, dinh dưỡng của mực nang, các tác nhân gây bệnh trên mực nang ở các giai đoạn phát triển, các biện pháp kỹ thuật và xây dựng qui trình sản xuất giống mực nang và mực thương phẩm.Giới thiệu các phương pháp thu hoạch và bảo quản mực sau thu hoạch.
57    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A48 220 Tổng quan về công nghệ và thiết bị nuôi tôm thương phẩm thâm canh trên thế giới và ở Việt Nam.Xây dựng mô hình công nghệ nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại.Lựa chọn hệ thống thiết bị đồng bộ và các thông số kyc thuật phù hợp với mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại trong nước.Thiết kế và chế tạo thử nghiệm và sản xuất. Xây dựng 2 mô hình khảo nghiệm cho vùng nuôi tôm thâm canh trọng điểm Nam Trung Bộ ( Nha Trang - Khánh Hoà ).
58    Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản-Kết quả khai thác thử nghiệm trên biển Nguyễn Văn Kháng, ThS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A49 40 Giới thiệu các số liệu về kết quả khai thác thử nghiệm trên biển, các thiết bị thoát cá con, mực con và rùa biển.
59    Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản-Các tài liệu về thiết bị thoát rùa thoát cá con Nguyễn Văn Kháng, ThS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A50 25 Giới thiệu tài liệu về thiết bị thoát rùa của Australia, Mỹ, Thái Lan và các thiết bị thoát cá con
60    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Tập số liệu khai thác thí nghiệm trên biển Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A51 60 Giới thiệu các số liệu kết quả khai thác thử nghiệm nghề câu vàng kết hợp với chụp mực năm 2005 thực hiện trên tàu KH9071TS.
61    Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản-Kết quả thử nghiệm thiết bị thoát cá con cho nghề lưới kéo đơn tại vùng biển Vũng Nguyễn Văn Kháng, ThS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A52 70 Giới thiệu kết quả phân tích thành phần loài, kết quả khai thác thử nghiệm, đánh giá tổng quan về tính chọn lọc của thiết bị và lựa chọn thiết bị.
62    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Phân tích hiện trạng sử dụng thiết bị kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A53 19 Tổng quan về hệ thống thiết bị sử dụng trong nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại trong nước và quốc tế.Đề xuất mô hình thiết bị cho vùng nuôi tôm thâm canh trọng điểm Nam Trung Bộ (Nha Trang - Khánh Hoà).
63    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Quy trình sử dụng đồng bộ thiết bị phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A54 11 Giới thiệu quy trình công nghệ nuôi tôm thương phẩm thâm canh và qui trình sử dụng đồng bộ thiết bị phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại.
64    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác cá ngừ đại dương quanh các chà rạo thả ở độ sâu lớn Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A55 83 Giới thiệu tập tính cá ngừ đại dương quanh chà, kết quả câu cá quanh chà, độ sâu an mồi, thời gian cá ăn mồi, khoảng cách cá ăn mồi quanh chà, phân bố tần suất chiều dài của cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to bắt gặp trong các mẻ câu thử nghiệm, qui trình kỹ thuật khai thác cá ngừ quanh chà, qui trình xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương.
65    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo bơm chuyên dụng phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A56 121 Xác định yêu cầu đối với thiết bị và đề xuất quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo bơm chuyên dụng phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại cho vùng nghiên cứu.
66    Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Chương trình quản lý sử dụng đồng bộ hệ thống thiết bị phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại Phạm Hùng Thắng, PGS,TS Trường ĐH Nha Trang 2006 Thuy san.A57 23 Giới thiệu phần mềm máy tính quản lý quy trình công nghệ sử dụng đồng bộ thiết bị phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại cho vùng nghiên cứu.
67    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Két quả khảo sát trên tàu câu cá ngừ đại dương KH96643TS từ tháng 11 đến tháng 12/2006 Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A58 23 Giới thiệu quy trình tổ chức khai thác, kết quả khai thác sản lượng và thành phần loài, tần suất bắt gặp và năng suất khai thác ở các dải độ sâu.
68    Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam bộ-Đặc điểm sinh học có liên quan đến khai thác của cá ngừ đại dương Nguyễn Long, TS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A59 24 Giới thiệu nguồn lợi cá ngừ đại dương, các loại chà được sử dụng trong khai thác cá ngừ, tương quan chiều dài-khối lượng của cá ngừ đại dương khai thác bằng nghề câu, độ chín muồi tuyến sinh dục. độ sâu ăn mồi và phân bố của cá ngừ đại dương, tập tính của cá ngừ đại dương quanh chà.
69    Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác hải sản-Qui trình công nghệ ứng dụng thiết bị thoát rùa biển cho lưới kéo tôm Nguyễn Văn Kháng, ThS Viện NC Hải sản 2006 Thuy san.A60 10 Giới thiệu tàu, ngư cụ, cách chế tạo, lắp ráp và kỹ thuật khai thác áp dụng thiết bị thoát rùa cho lưới kéo tôm.
70    Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ đỏ (Amphiprion Frenatus Brevoort,1856) Hà Lê Thị Lộc, TS Viện Hải dương học 2008 Thuy san.A61 131             Tổng quan về giống cá khoang cổ đỏ. Các phương pháp nghiên cứu và thí nghiệm về sinh sản của cá khoang cổ đỏ. Quy trình nuôi cá thương mại.
71    Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm em nuôi tôm thương phẩm Văn Công Thới Trung tâm Thông tin và UDTBKHCN - Trung Tâm Khuyến Ngư 2007 thuysan1 2             Trình bày quy trình chăn nuôi đạt năng suất 4 tấn/ha. Hạn chế khả năng tạo mùi khí độc trong ao tôm, tạo môi trường nuôi sạch, ổn định màu nước. Tôm khỏe mạnh, thân tôm sạch và vỏ tôm sáng bóng, giảm vốn đầu tư và chi phí nuôi.
72    Nghiên cứu, xác định các nhân tố gây ra dịch bệnh trên tôm sú nuôi ở bình thuận và đề xuất giải pháp phòng ngừa(phần tóm tắt) Ths. Huỳnh Văn Lâm Trung tâm Khuyến ngư Bình Thuận 2007 thuysan2 4             Xác định ảnh hưởng của môi trường ở Bình Thuận đến sự xuất hiện dịch bệnh tôm. Xác định mức độ nhiễm một số bệnh virus (MBV, WSSV, YHV) ở tôm sú nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.Tìm biện pháp phòng tránh dịch bệnh phù hợp trong điều kiện Bình Thuận nhằm hạn chế rủi ro đem lại hiệu quả cao cho người nuôi tôm.
73    Xây dưg tiêu chun cht lươ g và biê pháp qun lý thương hiêụ nước mm phan thiết Huỳnh Minh Tuấn- Lê Thị Kim Ngân Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2007 thuysan3 1             Xây dưg tiêu chun cht lươ g đăc̣ trưng ca nước mm Phan Thiết đáp ng nhu cu người tiêu dùng, tăng hiêụ qu kinh doanh. Qun lý có hiêụ qu thương hiêụ nước mm Phan Thiết nhm cũng c uy tiń sn phm đi phương.
433700