-->

Thông báo tuyển dụng lao động

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thông báo tuyển dụng lao động tại đơn vị với những nội dung như sau:

I. Thông tin tuyển dụng:

  1. Số lượngngười cần tuyển: 01lao động.
  2. Độ tuổi: Từ 20 đến 50.
  3. Giới tính: Nam
  4. Có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, không có tiền án.
  5. Thời gian tuyển dụng: Tháng 03 năm 2021

6.  Nội dung công việc: Chăn nuôi và chăm sóc đàn dê 100 con trong thời gian 2 năm tại Khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN.

8.   Thời gian làm việc:

- Tất cả các ngày trong tuần, thứ bảy, chủ nhật và lễ, tết.

- Thời gian làm việc trong ngày:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

         9.   Ngoài ra đơn vị còn có chỗ ở cho 1 người làm nếu có nhu cầu.

II. Hồ sơ và thông tin liên hệ:

         1. Hồ sơ: Đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

          2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Số C1, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

- Số điện thoại liên hệ: 0252.3751004 (trong giờ hành chính)

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp tại Bình Thuận năm 2020

Năm 2020, tuy tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho việc triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, tại Bình Thuận cũng đạt được một số kết quả nhất định, trong đó có một số nhiệm vụ được đánh giá mang lại hiệu quả cao.

kh1

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn các tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Read more ...

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ VỀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 01/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

CHỈ THỊ

VỀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM

Dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, học máy sâu, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật,....), chuyển đổi số đang tạo ra không gian phát triển mới - kinh tế số, xã hội số, chính phủ điện tử. Đặc biệt, chuyển đổi số mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam phát triển đột phá, nhanh chóng bắt kịp các nước phát triển cũng chỉ mới bắt đầu quá trình chuyển đổi số. Do đó, phát triển các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng, giải pháp dựa trên công nghệ số - các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - để thúc đẩy đổi mới sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hiện thực hóa các cơ hội, tiềm năng mà chuyển đổi số mang lại khi đưa được công nghệ số vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đến từng người dân. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần đi đầu, tạo đột phá trong thực hiện chiến lược “Make in Viet Nam” với hàm ý “Doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới”. Những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Read more ...

433674