Get Adobe Flash player

Sổ tay 06 món ăn và đặc sản quà tặng Bình Thuận

so tay 3 tieng

Sổ tay là sản phẩm của đề tài: "Xây dựng mô hình bảo tồn và khai thác các tài sản trí tuệ trong lĩnh vực ẩm thực Bình Thuận (bánh canh chả cá, bánh căn, lẩu thả) và đặc sản quà tặng (nước mắm Phan thiết, mực một nắng, thanh long) nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Bình Thuận", do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận chủ trì.

 

so tay 3 tieng

so tay 3 tieng2so tay 3 tieng3so tay 3 tieng4so tay 3 tieng5so tay 3 tieng6so tay 3 tieng7so tay 3 tieng8so tay 3 tieng9so tay 3 tieng10so tay 3 tieng11so tay 3 tieng12so tay 3 tieng13so tay 3 tieng14so tay 3 tieng15so tay 3 tieng16so tay 3 tieng17so tay 3 tieng18so tay 3 tieng19so tay 3 tieng20so tay 3 tieng21so tay 3 tieng22so tay 3 tieng23so tay 3 tieng24so tay 3 tieng25so tay 3 tieng26so tay 3 tieng27so tay 3 tieng28so tay 3 tieng29so tay 3 tieng30so tay 3 tieng31so tay 3 tieng32so tay 3 tieng33

Thông báo

426305