Get Adobe Flash player

Đề tài "Xây dựng mô hình bảo tồn và khai thác các tài sản trí tuệ trong lĩnh vực ẩm thực Bình Thuận (bánh canh chả cá, bánh căn, lẩu thả) và đặc sản quà tặng (nước mắm Phan Thiết, mực một nắng, thanh long) nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Bình Thuận."

Với mục đích bảo tồn các tài sản trí tuệ trong lĩnh vực ẩm thực Bình Thuận (bánh canh chả cá, bánh căn, lẩu thả) và đặc sản quà tặng (nước mắm Phan thiết, mực một nắng, thanh long) đã được công nhận đồng thời kết hợp với hoạt động du lịch để khai thác có hiệu quả các tài sản SHTT này để góp phần nâng cao giá trị thương hiệu ẩm thực và quà tặng của Bình Thuận thúc đẩy phát triển du lịch Bình Thuận.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận đã thực hiện một số clip phục vụ cho đề tài.

1/ Bánh canh chả cá Bình Thuận

 

2/ Bánh căn Bình Thuận

 

3/ Lẩu thả Bình Thuận

 

4/ Mực một nắng Phan Thiết

 

5/ Nước mắm Phan Thiết

 

6/ Thanh long Bình Thuận

 

Thông báo

426283