Get Adobe Flash player
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 31.2019

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 31.2019

  Tuesday, 20 August 2019 07:32
 • Quyết định 28/QĐ-TTUD về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Quyết định 28/QĐ-TTUD về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Tuesday, 09 July 2019 07:08
 • Quyết định 22/QĐ-TTUD công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

  Quyết định 22/QĐ-TTUD công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

  Wednesday, 05 June 2019 07:05
 • Quyết định 01/QĐ-TTUD về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Thông tin & Ứng dụng

  Quyết định 01/QĐ-TTUD về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Thông...

  Thursday, 03 January 2019 04:34
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 30.2019

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 30.2019

  Wednesday, 14 August 2019 07:57

Sản phẩm khoa học công nghệ

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (Trung tâm). Xin trân trọng thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh. Về việc tạm ngưng thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định thiết bị an toàn bức xạ trong thời gian từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2...

Loading...

Chương trình Khoa học công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

Truyền thông khoa học và công nghệ đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong việc đưa các thông tin, kết quả nghiên cứu KHCN đi vào đời sống và sản xuất của nhân dân. Nắm bắt tầm quan trọng của công tác này, tháng 3/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyế...

Loading...

Thông báo

158153