Get Adobe Flash player
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 09.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 09.2020

  Friday, 27 March 2020 02:35
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 08.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 08.2020

  Thursday, 19 March 2020 07:50
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 07.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 07.2020

  Wednesday, 11 March 2020 01:32
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 06.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 06.2020

  Monday, 02 March 2020 02:26
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 05.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 05.2020

  Monday, 24 February 2020 07:42

Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 31/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 và Công văn số 119/SNV-TCCC ngày 21/01/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định dự thảo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin v&a...

Loading...

Sản phẩm khoa học công nghệ

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (Trung tâm). Xin trân trọng thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh. Về việc tạm ngưng thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định thiết bị an toàn bức xạ trong thời gian từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2...

Loading...

Chương trình Khoa học công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

Truyền thông khoa học và công nghệ đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong việc đưa các thông tin, kết quả nghiên cứu KHCN đi vào đời sống và sản xuất của nhân dân. Nắm bắt tầm quan trọng của công tác này, tháng 3/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyế...

Loading...

Thông báo

285105