Get Adobe Flash player

Đánh giá chất lượng và thời hạn bảo quản tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương qua xử lý ozon ở mức tối thiểu trong nước đá

Phương pháp xử lý bằng ozon, được công bố “Đã công nhận an toàn về tổng thể” cách đây 3 thập kỷ và đã cho thấy làm giảm nhiều vi sinh vật và kéo dài thời gian bảo quản các sản phẩm hải sản, vẫn đang được nghiên cứu sâu hơn. Các tiêu chuẩn thông thường về sức khỏe đã quy định cho các nhà sản xuất của các cơ sở sản xuất ozon để thiết lập số lượng tối ưu xả thải ozon sẽ cho hiệu quả đáng kể.

Đọc tiếp...

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến

Việc tạo mã vạch DNA hữu dụng hóa thông tin trình tự DNA cụ thể cho từng loài để nhận dạng mẫu. Công trình nghiên cứu trước đây đã tạo ra khả năng sử dụng các trình tự ADN ngắn- đoạn mã vạch mini - để xác định mẫu vật chứa ADN suy thoái. Nghiên cứu này nhằm mục đích thiết lập hệ thống mã vạch mini DNA cho tất cả các loài cá nào thường được sử dụng trong các sản phẩm cá chế biến ở Bắc Mỹ.

Đọc tiếp...

Sự thay đổi trong giá trị K, mức chấp nhận về vi sinh vật và cảm quan của tôm thẻ chân trắng Ấn Độ đã qua xử lý áp suất cao

Tôm thẻ chân trắng Ấn Độ không đầu và có vỏ được đóng gói chân không trong túi cồn ethylene-vinyl và đưa vào xử lý áp suất cao 100, 270, 435 và 600 Mpa ở 25oC trong 5 phút. Sau đó các mẫu đã qua xử lý được bảo quản trong nước đá (2±1oC) cùng với mẫu đối chứng.

Đọc tiếp...

Arsen trong chuỗi thức ăn của con người, chuyển hóa sinh học và độc tính – Bài tổng quan chú trọng vấn đề arsen trong hải sản

Cá và hải sản là những thực phẩm góp phần chính đưa arsen (As) vào chế độ ăn uống. Hợp chất có chứa arsen vượt trội là organoarsenical arsenobetaine (AB), đặc biệt được tìm thấy ở các loại cá có vây. Tảo biển, vẹm xanh và các nhuyễn thể khác chứa ít AB hơn, nhưng chứa nhiều arsenosugars hơn và tương đối nhiều arsen vô cơ hơn (iAs), trong khi các loại cá có nhiều mỡ chứa nhiều arsenolipids. Những hợp chất khác có một lượng nhỏ trong hải sản, bao gồm trimethylarsine oxide (TMAO), trimethylarsoniopropionate (TMAP), dimethylarsenate (DMA), methylarsenate (MA) và hợp chất arsen có chứa lưu huỳnh. Arsen vô cơ độc hại và gây ung thư được chuyển hóa trong cơ thể con người và bài tiết qua nước tiểu ở dạng các chất gây ung thư dimethylarsinate (DMA) và methylarsonate (MA), sản xuất ra những chất trung gian có phản ứng trong khi chế biến. Sự chuyển hóa sinh học của organoarsenicals ít được biết đến, nhưng những hiểu biết mới đã cho thấy rằng sự chuyển hóa sinh học của arsenosugars và arsenolipids trong hải sản đã dẫn đến sự bài tiết DMA qua nước tiểu, có thể cũng sản xuất ra các hợp chất chứa arsen hóa trị 3 gây phản ứng. Những phát hiện mới đây cũng chỉ ra rằng quá trình trao đổi chất tiền hệ thống bằng đại tràng đóng một vai trò quan trọng đối với quá trình trao đổi hợp chất chứa arsen ở người. Việc chế biến hải sản cũng có thể dẫn đến sự chuyển hóa các hợp chất arsen.

 

Marianne Molin , Stine Marie Ulven, Helle Margeret Meltzer, Jan Alexander

Tâm Duyên dịch

Thông báo

026701