Get Adobe Flash player

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 2

Mã vạch DNA được chỉ định để xác định các loài động vật là một đoạn ngắn ~ 650-bp của gen mitochonialase mã hóa đối với cytochrome c oxidase 1 (COI) 5,8. Một số nghiên cứu đã cho thấy khả năng áp dụng mã vạch DNA để xác định chính xác một số lượng lớn các loài cá9,10. Gần đây, mã vạch DNA đã được sử dụng như là một công cụ nhận diện loài để xác nhận thực phẩm và các vấn  đề về an toàn, kể cả việc dán nhãn sản phẩm không đúng11,12, thay thế thành phần2 hoặc ô nhiễm thực phẩm6,13 cũng như đối với việc sử dụng theo luật định14. Các phương pháp dựa trên DNA cũng có thể được sử dụng để giám sát việc buôn bán bất hợp pháp liên quan

đến các loài được bảo vệ hoặc bị nguy cấp5,15,16 hoặc để xác định nguồn gốc loài của thực phẩm được chế biến thương mại13,17,18. Tuy nhiên, một số phương pháp chế biến và bảo quản được sử dụng cho các sản phẩm thủy sản không có lợi cho mã vạch DNA với vùng gen mục tiêu có độ dài đầy đủ 19-21. Sự suy thoái DNA đã được công nhận là một giới hạn đáng kể trong các phân tích dựa trên DNA của những mẫu này, và sự khuếch đại PCR của các mã vạch có độ dài đầy đủ (tức là ~ 650 bp) từ các mẫu được chế biến vừa hoặc cao là một thách thức đáng kể. Ngoài ra, các sản phẩm thủy sản chế biến thường chứa nhiều chất phụ gia, chất bảo quản, và hương vị có thể ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của DNA được trích từ các sản phẩm này21-23. Ngoài ra, phương pháp tiếp cận mã vạch nhỏ, tập trung phân tích các đoạn DNA ngắn hơn (ví dụ: 100-200 bp) trong mã vạch có chiều dài đầy đủ, đã cho thấy có hiệu quả trong việc thu thập thông tin trình tự DNA từ mẫu vật có chứa DNA24 ,25 bị suy thoái. Thông tin trình tự được tạo ra từ một đoạn mã nhỏ (≥ 100 bp) của COI trong vùng mã vạch DNA có độ dài đầy đủ có thể cung cấp thông tin cần thiết để xác định các loài cá riêng biệt với độ phân giải của các loài trên 90% 21,24,26. Tuy nhiên, việc phát triển và thử nghiệm mồi mã vạch mini đặc biệt cho các loài cá đã được chế biến thương mại chưa được thực hiện.

Ở đây, chúng tôi đã thiết kế và tối ưu hóa nhiều bộ mồi để khuếch đại các mã vạch mini trong vùng mã vạch COI. Những bộ mồi mã vạch mini này sau đó được sử dụng để xác định các loài trong một loạt các sản phẩm cá được chế biến thương mại thu được ở Hoa Kỳ.

 

Shadi Shokralla , Rosalee S. Hellberg, Sara M. Handy, Ian King và Mehdrad Hajibabaei 

Thông báo

326068