Get Adobe Flash player

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 1

Giới thiệu

            Tôm thuộc họ penaeidae được biết đến trên toàn thế giới như là nguồn tài nguyên có giá trị đối với nuôi trồng thủy sản, nhưng phần lớn các nỗ lực nghiên cứu và phát triển chỉ hướng tới một vài loài (ví dụ Litopenaeus vannamei và Penaeus monodon) chiếm ưu thế năng suất trên toàn thế giới [1]. Trong thập kỷ qua, nghề nuôi tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei, trong đó các giống sinh trưởng nhanh và kháng bệnh được phát triển bởi các chương trình chọn lọc đã được mở rộng trên toàn thế giới, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc và Ấn Độ

. Loài này có thể được tái tạo một cách dễ dàng trong điều kiện nuôi nhốt có dung sai rộng đối với môi trường, sử dụng chế độ ăn có hàm lượng protein thấp và tăng trưởng nhanh so với các loài tôm penaeid khác [2].

Sự phát triển thương mại trên toàn thế giới của tôm mẹ penaeids phụ thuộc phần lớn vào kỹ thuật cắt bỏ một bên mắt [3,4], kỹ thuật này tạo ra các đỉnh điểm có thể dự đoán được về sự thành thục và sinh sản, nhưng nhiều vấn đề liên quan đã được báo cáo như sự suy giảm chất lượng và số lượng trứng theo thời gian [5 -7] và kết quả mâu thuẫn về kích thước trứng, tỷ lệ nở thành công và các biến số khác [3].

Việc kiểm soát độ chín của buồng trứng và sự sinh sản là một vấn đề chính trong việc phát triển nuôi tôm thương phẩm. Kỹ thuật cắt bỏ một bên mắt đã được áp dụng cho tôm trưởng thành trong điều kiện nuôi nhốt [8-10]. Phần mắt là trung tâm nội tiết để điều chỉnh nhiều cơ chế sinh lý như lột xác, chuyển hóa, cân bằng đường, nhịp tim, sắc tố và sự trưởng thành của tuyến sinh dục. Do đó, việc cắt bỏ một bên mắt ảnh hưởng đến tất cả các vấn đề sinh lý của tôm. Sự sinh sản do tác động dự đoán được ở tôm penaeids nuôi nhốt mà không sử dụng phương pháp cắt bỏ một bên mắt được coi là một mục tiêu dài hạn đối với nghề nuôi tôm [11,12].

Nhiều phương pháp thay thế cho kỹ thuật cắt bỏ mắt đã được đánh giá, dựa trên kiến ​​thức tích lũy về kiểm soát môi trường và nội tiết tố giáp xác. Những tính toán về quang kỳ và nhiệt độ dựa trên sự biến đổi tự nhiên theo mùa của các thông số này đã thành công trong việc kiểm soát sự trưởng thành của các loài P. japonicas, P. stylirostris và P. setiferus không bị cắt bỏ mắt [13-15]. Tuy nhiên, sự kiểm soát quang kỳ dường như quan trọng hơn đối với các loài á nhiệt đới để xem xét [3]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi so sánh sự thành công sinh sản và sản xuất ấu trùng của nguồn giống bố mẹ trong tôm bố mẹ SPF nhập khẩu với số liệu về năng suất sinh sản có tính lịch sử từ đàn bố mẹ được nuôi trong bể trưởng thành nhằm xác định xem năng suất sinh sản có bị tổn hại trong điều kiện an toàn sinh học hay không.

 

Kannan D , Thirunavukkarasu P, Jagadeesan K, Shettu N and Aswini Kumar

 

Thông báo

325948