Get Adobe Flash player

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 5

Sự đẻ trứng và ấp nở của đàn tôm bố mẹ: Thu thập các tôm mẹ đã giao phối (những con này có 2 túi tinh trùng tiếp xúc với thắt lưng của chúng) từ bể giao phối. Những người sinh sản đã tụ tinh được nhúng trong formalin 100 ppm khoảng vài phút. Sau khi tắm bằng formalin, tôm mẹ được rửa sạch bằng nước biển và đặt vào các bể sinh sản. Trong mỗi bể sinh sản 500 L nước được xử lý với EDTA 10 ppm để kết dính các kim loại nặng và treflan 0,1 ppm để diệt nấm và đưa một tôm mẹ vào để đẻ trứng.

Sau khi đẻ trứng, những tôm mẹ được vớt ra khỏi bể bằng một cái vợt. Nước trong bể được tháo ra và trứng được chuyển qua mạng lưới 350 micron để giữ lại phân và chúng được thu thập trên lưới 100 micron trong một thùng thu hoạch. Trước khi chuyển trứng đến bể nở, chúng được rửa sạch bằng nước biển ít nhất trong 5 phút và sau đó được xử lý bằng formalin 100 ppm trong 30 giây và iốt 50 ppm trong 60 giây và rửa sạch lại bằng nước biển đang chạy 5 phút trước khi đưa vào bể ấp nở 500 L. Đợi hơn 36 giờ để xác định tỷ lệ nở. Số trứng và tỷ lệ trứng thụ tinh được ước lượng bằng công thức [18]. Tỷ lệ nở được xác định bằng công thức

            Trong đó H = tỷ lệ nở,

            Y = Tổng số ấu trùng

            và X = Tổng số trứng [19].

Lựa chọn ấu trùng

Vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau (ngày sau khi nở), thu ấu trùng từ bể ấp và đưa vào bể ấu trùng. Thu hoạch ấu trùng bằng cách cài đặt lưới thu ấu trùng ngay ống dẫn đầu ra của bể ấp. Đổ đầy kênh thu hoạch bằng nước sạch cho đến khi tràn ra. Bây giờ mực nước trong kênh sẽ bằng một nửa mực nước trong bể ấp. Từ từ mở van bể để tháo nước cùng với ấu trùng vào lưới thu hoạch trong kênh thu hoạch. Điều chỉnh mực nước trong kênh thu hoạch để kiểm soát cường độ dòng nước (từ ống), để nó không quá mạnh.

 

Kannan D , Thirunavukkarasu P, Jagadeesan K, Shettu N and Aswini Kumar

 

Thông báo

326148