Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 9

Lốc xoáy

            Những trận lốc xoáy cùng với thủy triều dâng gây tàn phá các trại nuôi tôm do hầu hết các trận lốc xoáy thường xảy ra trong mùa cao điểm của nghề nuôi tôm. Đại đa số nông dân (78%) cho biết điều kiện vật chất của các trang trại nuôi tôm đã bị thay đổi do lốc xoáy. Một khối lượng khổng lồ các mảnh vụn, rác, và các sinh vật chết bị cuốn vào các trang trại tôm bởi những trận lốc xoáy. Chất lượng nước của các trại nuôi tôm bị suy giảm sau khi xảy ra lốc xoáy vì sự phân hủy sinh vật chết, và do đó, mức oxy hòa tan giảm mạnh.

Theo những người cung cấp thông tin chính, chất lượng nước xấu của các trại nuôi tôm do ô nhiễm nguồn nước bằng chất hữu cơ có những ảnh hưởng bất lợi đến các hệ sinh thái thủy sinh. Sự thay đổi trầm tích của các trại nuôi tôm do các đợt thủy triều có thể ảnh hưởng đến quá trình hệ sinh thái (Collinge, 2010). Những thay đổi sinh thái lan rộng ở các trang trại nuôi tôm do lốc xoáy có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng và sản xuất tôm. Những trận lốc xoáy cũng phá hủy đường xá, thông tin liên lạc và nguồn điện trong một khoảng thời gian kéo dài từ một tuần đến vài tuần ảnh hưởng đến tiếp thị, chế biến và xuất khẩu tôm.

 

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

396094